Proje No Fakülte Proje Yürütücüsü Proje İsmi Başlangıç
Bölüm Bitiş
KÜ-BAP01/2021-62 Orman Fakültesi Doç. Dr. Fatih Sivrikaya İHTİSASLAŞMA KAPSAMINDA CİDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ DEFNE REHABİLİTASYON SAHALARINDA ENVANTER VE SİLVİKÜLTÜREL MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ 13.09.2021
Orman Mühendisliği Bölümü 13.09.2024
KÜ-BAP01/2021-61 Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ASENA KIZILARSLANOĞLU Kastamonu Donalar / Kalekapı Kaya Mezarını 3 Boyutlu Modelleme Ve Animasyon İle Canlandırma Çalışması 13.09.2021
Arkeoloji Bölümü 13.09.2023
KÜ-BAP01/2021-59 Orman Fakültesi Prof. Dr. Sabri ÜNAL SİNOP-BEKTAŞAĞA ORMAN FİDANLIĞINDA YETİŞTİRİLEN OKALİPTÜS FİDANLARINA ARIZ OLAN OKALİPTÜS GAL ARILARI ÜZERİNE BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR 13.09.2021
Orman Mühendisliği Bölümü 13.10.2023
KÜ-BAP01/2021-52 Turizm Fakültesi Arş. Gör. Dr. Emrah Yaşarsoy Kastamonu Köyleri Lavanta Kokacak, Kastamonu Kırsalı Lavanta Turizmiyle Kalkınacak Örnek Uygulama Projesi 13.09.2021
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 13.09.2024
KÜ-BAP01/2021-51 Orman Fakültesi Prof. Dr. Şeref KURT Ülkemizdeki Coğrafi İklim Bölgelerine Göre Denge Rutubet Miktarı Haritasının Çıkarılması 13.09.2021
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 13.03.2023
KÜ-BAP01/2021-46 Veteriner Fakültesi Doç. Dr. Osman Sabri KESBİÇ Pistacia vera Meyvesi Yağının Cyprinus carpio Türünde Büyüme Performansı ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri 13.09.2021
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü 13.06.2023
KÜ-BAP01/2021-39 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Didar Değermenci Tarımsal atıktan Hidrotermal Karbonizasyon Yöntemi ile Biyokömür Sentezlenmesi ve Persülfat Aktivasyonunda Kullanımının Araştırılması 13.09.2021
Çevre Mühendisliği Bölümü 13.09.2023
KÜ-BAP01/2021-36 Turizm Fakültesi Prof. Dr. KUTAY OKTAY KASTAMONU AĞIRLAMA SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ PROJESİ 13.09.2021
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 13.03.2023
KÜ-BAP03/2021-05 Orman Fakültesi Doç. Dr. Alperen KAYMAKCI Çeşitli Nano Malzeme ile Güçlendirilmiş Yönlendirilmiş Yongalevhaların (OSB’lerin) Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 13.09.2021
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 13.09.2023
KÜ-BAP01/2021-30 Orman Fakültesi Doç. Dr. Mahmut GÜR 1,3,4-Tiyadiazol Bileşiklerinden Elde Edilen Yeni Azo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi 13.09.2021
Orman Mühendisliği Bölümü 13.12.2022
KÜ-BAP01/2021-22 Fen Edebiyat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Nursema AKTEPE Kastamonu’da Çıkan Orman Yangınlarındaki Hakim Ağaç Türlerinin Yanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi 13.09.2021
Biyoloji Bölümü 13.09.2023
KÜ-BAP01/2021-10 Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Tosun 19. Yüzyıl Osmanlı Sözlüklerinde Bitki Adları 13.09.2021
Felsefe Bölümü 13.09.2023
KÜ-BAP01/2021-4 Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi OSMAN EMRE ÖZKAN Sitrik Asit ile Kimyasal Modifikasyonunun Odunun Fiziksel, Mekanik, Biyolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi 13.09.2021
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 13.09.2023
KÜ-BAP06/2020-2 Orman Fakültesi Prof. Dr. Saim Ateş ORMAN KESİM ATIKLARINDAN MİKRODALGA EKSTRAKSİYONU YÖNTEMİ (MAE) İLE DERİN ÖTEKTİK ÇÖZÜCÜLER (DES) KULLANILARAK ELDE EDİLEN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİN KARAKTERİZASYONU 1.07.2020
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 1.07.2023
KÜ-BAP01/2020-69 Orman Fakültesi Prof. Dr. Erol AKKUZU Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndaki Bazı Önemli Büyük Memelilerin Habitat Uygunluklarının Modellenmesi 15.09.2020
Orman Mühendisliği Bölümü 15.09.2023
KÜ-BAP01/2020-61 Orman Fakültesi Doç. Dr. Nurcan YİĞİT Abana ve Bozkurt (Kastamonu) Kestane Ormanları Florası ve Bal Üretimi için Potansiyel Bitki Türleri 4.08.2020
Orman Mühendisliği Bölümü 4.02.2023
KÜ-BAP01/2020-47 Orman Fakültesi Prof. Dr. SEZGİN AYAN Antalya Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Klonal Tohum Bahçesindeki Bazı Zararlıların Biyoaktif Bileşenlere Etkisi 15.06.2020
Orman Mühendisliği Bölümü 15.06.2023
KÜ-BAP01/2020-43 Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi ESRA NURTEN YER ÇELİK Antalya Düzlerçamı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) klonlarında antioksidan aktivite varyasyonu 14.06.2020
Orman Mühendisliği Bölümü 14.12.2022
KÜ-BAP01/2020-17 Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İnci Sevinç KRAVKAZ KUŞCU Kastamonu Orman Köylerinde Tarım Bitkilerinin Yetiştirilmesine Altlık Oluşturmak Üzere Toprak Kalitesinin Belirlenmesi 4.08.2020
Orman Mühendisliği Bölümü 4.02.2023