Üniversitemizin ihtisaslaşacağı alanlarda bölgemizin ve üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma, teknolojik, ekonomik ve ormancılık ve tabiat turizmi potansiyeli değerlendirilmiştir.

Ormancılıkta Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün Orman Genel Müdürlüğünün odun hammaddesi üretimini tek başına %10’unu gerçekleştirmesi, ihracat yapan iki büyük orman endüstrisi kuruluşunun ilimizde faaliyet göstermesi, yöreye özgü çok sayıda odun dışı orman ürünü ve tıbbi aromatik bitkiyi bünyesinde barındırması, anılan üretimin gerçekleştirilmesinde ve ekonomiye kazandırılmasında yöre halkının yer alması, ilgili STK’ların etkinliğinin artırılması ve bunlara bağlı ikincil sektörlerin varlığına duyulan ihtiyaç, ormancılık ve odun dışı orman ürünleri ile ilgili yapılacak çalışmalarının en uygun alanlardan birisi olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Üniversitemizin bu alanda çalışmalarına rehberlik edebilecek güçlü akademik kadrosu, araştırma laboratuvarı ve altyapıya sahip olması da ormancılık ve odun dışı orman emvaline yönelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Üniversitemizde öğretim elemanları tarafından ihtisaslaşma alanında BAP kapsamında çeşitli projeler yürütülmektedir. Bu tür projeler ile araştırma altyapısının da geliştirilmesi söz konusu olacaktır.

Kastamonu Üniversitesine ihtisaslaşma misyonu çerçevesinde tanımlanan diğer bir sektör olarak tabiat turizmi bu kapsamda ele alındığında; doğal alanların (milli parklar, tarihi değerler, kanyonlar, şelaleler, mağaralar, tabiat koruma alanları), yöresel değerlerin (gastronomi, el sanatları, oymacılık, dokumacılık vs), turizm potansiyelinin (kış turizmi, deniz turizmi, inanç, kültür, doğa sporları vs) korunması, planlanması ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili tüm parametreler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda KUZKA ile birlikte yapılan turizm eylem planlarının yerel aktörlerle birlikte gerçekleştirilmesi 2020-2024 stratejik planının yol haritası olarak benimsenmiştir.