‘DAYANAĞIMIZ STRATEJİK PLANIMIZ’

Mevcut stratejik planımız 5 amaç ve 51 hedeften oluşmaktadır. Genç bir üniversite olmamız nedeniyle stratejik amaçlarda eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlere, insan kaynaklarına, paydaşlarla ilişkilere ve fiziki altyapının geliştirilmesine odaklanmaktayız. Yeni planda, yeni stratejik amaçlarla birlikte, Kastamonu Üniversitesine atfedilen “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşmış üniversite olma hedefi ile yukarıda sayılan odak konuları için iyileştirme, nitelik artırma ve kalitenin geliştirilmesine yer vermekteyiz.

Prof .Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
Rektör