Erasmus+ Gençlik Katılımı Faaliyeti (KA154-YOU) kapsamında sunulan proje, azami 53.524,00 Avro hibe desteği ile desteklenecek.

Horizon 2020 European Unioun Funding for Research & Innovation kapsamında sunulan proje, azami 143.500,00 Avro hibe desteği ile desteklenecek.

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-ADU) faaliyeti kapsamında sunulan proje, azami 250.000,00 Avro hibe desteği ile desteklenecek.

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-ADU) faaliyeti kapsamında sunulan proje, azami 60.000,00 Avro hibe desteği ile desteklenecek.