T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2018 verilerine göre Türkiye’nin orman serveti 1 658 120 000 m3’e yükselmiştir. Orman servetinin büyük çoğunluğu korulardan, çok az bir kısmı da baltalık ağaçlardan oluşmaktadır.  Türkiye’de en fazla orman serveti Kastamonu’da bulunmaktadır. Kastamonu, 143 606 229 m3 orman servetiyle Türkiye’nin sahip olduğu orman servetinin yaklaşık %8,6’sına sahiptir.

Tablo 1. 2018 Orman Servetinin İl Düzeyinde Dağılımı (m3)

693 bin hektarlık verimli ormanlarıyla Kastamonu, Türkiye’de en fazla verimli ormana (Ha) sahip ilimizdir. 180 bin hektarı da bozuk orman olmak üzere toplam 873 bin hektarlık orman alanına sahip Kastamonu, toplam ormanlık alan sıralamasında Türkiye’de Antalya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca 446 bin hektarlık ormansız alana sahip Kastamonu’da toplamda 1 milyon 320 bin hektarlık genel alan bulunmaktadır.

Tablo 2. 2018 Kastamonu Orman Alanlarının Genel Alan İçindeki Payları