Bilindiği gibi ülkelerin gelişme ve kalkınma odaklı stratejilerinde bölgesel gelişme en önemli gündem başlığı haline gelmiştir. Ülkemizin de benzer şekilde, 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasına yönelik olarak “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” hazırlanmış ve bu kapsamda bölgelerin rekabet gücünün geliştirilmesinde, Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sağlayacakları Katkının önemine de vurgu yapılmıştır.

Ülkemiz yükseköğretim sisteminde özellikle 2004 yılı ve sonrasında, Üniversite sayısı ve bunun beraberinde yükseköğretime erişim artmıştır. Bundan sonraki süreçte, ülkemizin hedefleri kapsamında bu üniversitelerimizin başta bulundukları şehir ve bölge ile bütünleşmesinin sağlanması, iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştirmesi beklenmektedir. Bu amaçla üniversitelerimizin misyonlarını tekrar gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, güçlü yönlerini dikkate alarak odaklaşmasına ihtiyaç vardır.

Başkanlığımız ve o zamanın Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle hem üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla özellikle 2006 yılı sonrasında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” çalışmasını başlatmıştır.

Çalışma kapsamında ilk olarak 2015 yılında, 2006 yılı ve sonrasında kurulmuş olan tüm üniversite rektörleriyle 2 toplantı gerçekleştirilmiş ve çalışmanın içeriğinden bahsedilmiştir. 2016 yılına gelindiğinde ise pilot üniversite belirlemeye yönelik olan çalışmalara ağırlık verilmiş ve bu konuda görüşleri alınmak üzere Başkanlığımız dışından üyelerin yer aldığı bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon, hâlihazırda hem başvuru sürecinde yapılan değerlendirmelerine hem de izleme faaliyetlerine destek vermektedir.

Şimdiye kadar çıkılan çağrılar neticesinde Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite olarak seçilen Üniversiteler şu şekildedir:

1. Çağrı – 2016

• Bingöl Üniversitesi; Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma
• Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Hayvancılık
• Düzce Üniversitesi; Sağlık ve Çevre
• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; Tarım ve Jeotermal
• Uşak Üniversitesi; Tekstil, Dericilik ve Seramik

2. Çağrı – 2018

• Aksaray Üniversitesi; Sağlık ve Spor
• Kastamonu Üniversitesi; Ormancılık ve Tabiat Turizmi
• Muş Alpaslan Üniversitesi; Hayvancılık
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; Çay
• Siirt Üniversitesi; Tarım ve Hayvancılık

3. Çağrı – 2020

• Artvin Çoruh Üniversitesi; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
• Bartın Üniversitesi; Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları
• Hitit Üniversitesi; Makine ve İmalat Teknolojileri
• Kırklareli Üniversitesi; Gıda
• Yozgat Bozok Üniversitesi; Endüstriyel Kenevir

4. Çağrı – 2021

• Batman Üniversitesi; Enerji
• Giresun Üniversitesi; Fındık
• Gümüşhane Üniversitesi; Madencilik
• Iğdır Üniversitesi; Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler
• Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; Hassas Tarım Uygulamaları Yenilikçi İşleme Teknolojileri
• Munzur Üniversitesi; Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları
• Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; Doğal ve Kültürel Miras Turizmi

Kastamonu Üniversitesi olarak biz de bu bağlamda diğer üniversitelere de yol gösterici olması hedeflenen projeler ile;

  • Ormancılık ve Tabiat Turizmi ile bölgesel kalkınma (Batı Karadeniz), ulusal kalkınma ve
    gerçekleştirilecek işbirlikleri ile uluslararası kalkınma sağlamayı
  • Nitelikli eğitim sunmayı ve böylece katma değerli işlerde çalışacak kalifiye insan sayısını artırmayı, bu bağlamda farkındalık oluşturarak sertifikalı çalışan sayısını artırmayı,
  • Üniversitenin kendi kaynaklarının da yetkinliğini artırmayı,
  • Bölgemize yatırımcıları çekebilmeyi ilin ve bölgenin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Üzerimize yüklenen misyon doğrultusunda bilinen, Ormancılık ve Tabiat Turizmi denince akla ilk önce gelen bir kurum olmayı hedefliyoruz. Yaşadığımız coğrafyanın bizlere sunduğu nimetlerin farkındayız ve bizler de bu nimetleri hem ekonomik hem de sosyal fırsatlara dönüştürmek istiyoruz.