Düzce Üniversitesi İle Sürdürülebilirlik Çalışmaları İle İlgili İstişare ve İş Birliği Toplantısı Düzenlendi

Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atmak ve daha yeşil bir kampüs oluşturmak amacıyla paydaşlarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor.

19 Ekim 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantı ile her iki kurumun da sürdürülebilirlik çalışmalarına ivme kazandırılması hedefleniyor.

Toplantıda Kastamonu Üniversitesi’nden ve Düzce Üniversitesi’nden sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten Dr. Öğr. Üyesi Mutluhan Ersoy, Öğr. Gör. Berkan Güngör; Arş. Gör. Melek Yılmaz Kaya, Arş. Gör. Yıldız Bahçeci Öztürk ve Arş. Gör. Nermin Bahçeci bir araya gelerek sürdürülebilirlik konularında iş birliği fırsatlarını ele aldılar.

Toplantıda, çevre dostu projeler ve sürdürülebilirlik alanında yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Sürdürülebilirlikle uyumlu akıllı bina teknolojileri ve uygulamaları, enerji verimliliği konuları ele alındı. Akıllı bina uygulamalarının kampüs genelinde nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği konusu masaya yatırıldı. Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda atılacak adımlar tartışıldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji tasarrufu stratejileri üzerine önemli görüşmeler gerçekleşti. İklim değişikliğiyle mücadele ve bu değişikliklere uyum sağlama çabaları ele alındı. Ortak projelerin belirlenmesi ve bu projelerin sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkı sağlayabileceği ele alındı.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir