Rektörümüz, “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm, Akıllı Şehirler ve İklim Değişikliği Zirvesi”ne Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Belediyesi öncülüğünde Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından organize edilen ve 14 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm, Akıllı Şehirler ve İklim Değişikliği Zirvesi”ne katıldı.

Dedeman Otel Kastamonu’da gerçekleşen Zirve’ye Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Dr. R. Galip Vidinlioğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Umut Naci Baykan ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa, çok sayıda akademik personel, yerel yönetici ve sivil toplum kuruluşu etkinliğe katıldı.

Açılış konuşmalarında ilk sözü alan Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur yaptığı açılış konuşmasında KENTSEV’in üçüncü kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, Kastamonu şehrine değer katma amacında olduğunu ifade etti.

Başkan Sur konuşmasında, “Bir deprem kuşağı olan ülkemizde topraklarımızın yüzde 80-85’i deprem kuşağıdır. Dolayısıyla burada artık daha fazla can kayıplarına tahammül etmemek, canlarımızı yitirmemek adına. Canlarımızın acımasına engel olmak adına elimizi taşın altına koymak istedik. İstiyoruz ki bundan sonra 6 Şubat tarihinde,1999 depreminde olduğu gibi artık canlarımızı yitirmeyelim ve bir an önce doğru, sağlıklı, güvenilir kentlerle insanlarımızı kavuşturalım, yaşatalım istiyoruz medeniyetimizi yansıtır şekilde bu kentlerimizi oluşturalım. Olay sadece deprem odaklı kentsel dönüşüm de değil” diyerek kentlerin her türlü afet ihtimaline hazırlık olması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Sur’dan sonra kürsüye çıkan Kent Konseyi Başkanı Ahmet Zafer Ergün iklim değişikliğinin acı yüzünü görülmeye başlandığını ve önlemler alınmazsa ciddi sorunlar ortaya çıkacağını ifade ederek konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Son yıllarda tüm dünyada etkilerini gösteren küresel ısınma ve bazen de ihmaller, nedeniyle sel baskınları ve orman yangınları depremler gibi felaketler gittikçe artan bir oranda yaşanmaktadır. Tüm dünya iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları ile karşıya kalmıştır. İklim değişikliğini önlemeye ve yavaşlatmaya dair küresel boyutta tedbirlerin alınması gereklidir”.

Konsey Başkanından sonra söz alan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, iklim değişikliği etkilerini izlemek ve önlem almak için akademik çevre, pek çok sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarının çaba gösterdiğini dile getirerek iklim kaynaklı krizlere karşı hazırlıklı olabilmek, sebeplerini ve olası sonuçlarını anlayabilmek, riskleri azaltırken yeni iklim şartlarına sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan adapte olabilmek ve iklim krizine karşı farkındalığı arttırmanın bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Rektörümüz, ayrıca iklim değişikliği için akademik, kurumsal ve sosyal bağlamda bilgiyi artırırken, politika, strateji ve eylemlere yol gösterecek farklı disiplinlerden farklı yaklaşımları bir araya getiren nitelikli çalışmalara ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Rektörümüzden sonra kürsüye çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür yardımcısı Umut Naci Baykan,  önceki yıllarda hazırlanan kalkınma planlarında afet yönetmeliğinin olmadığına dikkat çekerek afetler yaşandıkça devletin bir afet yönetmeliği oluşturduğunun altını çizen Baykan,  “Gelinen noktada da aslında Türkiye’de afetler konusunda yeterli uygulama deneyimi bir manada ne yazık ki oluştuğunu görüyoruz. Bu deneyim afet zararlarının azaltmanın en akılcı, en ekonomik yolunun afet öncesi önlem almak ve bilinçlendirme olduğunu bize gösteriyor. Afet öncesi şu anda en önemli ayağı ülkemizde kentsel dönüşüm olarak kendini gösteriyor.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa ise veriye bakarak çalışmalar yürütmenin önemini dile getirerek; enerji verimliliğinden, tarımsal veya turizm mi şehri olduğuna yönelik bir kimlik belirlenmesi gerektiğini söyledi. Kısa, konuşmasında “Kastamonu’ya yine baktığımız zaman bir sanayi şehri mi, bir turizm şehri mi, bir tarım şehri mi, buna karar verdikten sonra şehrimizin nereye doğru evrileceğini de bu üst yönetim olarak karar almak zorundadır. Kastamonu şu anda karar vermeye hazır, bizler bu konudaki tüm verilerle de bunu sistemi aktarabiliriz. Yeter ki bizlerle birlikte çalışsınlar. Biz 10- 20 sene sonra bu şehri nasıl görmek istiyoruz dediğinizde biz stratejiye ihtiyacımız var işte bizlerin akıllı şehir stratejisini aynı şekilde kentsel dönüşümdeki strateji ile eşleştirme yapmadığınız takdirde işlerin yürümeyeceğini söylemek istiyoruz” diyerek iş birliğinin önemine değindi.

Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu yaptığı açılış konuşmasında ise şehirlerle ilgili doğru sorular sorabilmenin önemine değinerek; toplumsal hafızanın şehir kültüründeki yerini hatırlattı. Başkan Vidinlioğlu, “Çünkü ancak doğru sorular doğru cevaplara götürür. Biz cevaba göre soru oluşturuyoruz, sonra bak doğru cevap verdik diyoruz ama gittiğimiz yer yanlış oluyor. Kentsel dönüşüm ismi çok güzel ama kentleri neden dönüşecek hale getirdik? Sorusunu sormamız gerekli. Biz akıllanmadığımız için şehirleri akıllandırmaya çalışıyoruz ‘Akıllı Şehirler’ diyoruz. Ortada salt bir gerçeğimiz var ve o gerçek üzerinden de şu an çözüm üretmeye çalışıyoruz. Elbette ki bununla ilgili yapacağımız çok şeyimiz var. Ama yapacak çok şeyden önce yapmamız gereken şey zihniyetimizi dönüştürmek. Zihniyetimizi dönüştüremediğimiz zaman şehirleri çok kolay dönüştüremeyiz. Dönüştürsek bile muhafaza edemeyiz. Çünkü çok çabuk unutuyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Son konuşmacı olarak söz alan Vali Meftun Dallı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini işaret ederek; “Şubat’ta yaşadığımız deprem itibariyle artık kentsel dönüşümle ilgili her türlü tereddüdün ortadan kalkmış olması gerektiği açık bir şekilde ortadadır. Yine aynı şekilde ilimizin üst üste yaşadığı sellerde iklim değişikliğinin bir realite, bir gerçek olduğunu ortaya koydu. Böyle doğal afetleri engelleyecek bir imkânımız olmadığına göre, yapmamız gereken bunlar meydana geldiğinde en az hasarla bunu nasıl atlatırız hazırlığını yapmak. Az önce bu konuyla ilgili her şey de dediğim gibi söylendi. Yalnız bu noktada benim ifade etmek istediğim artık hepimizin kendimize ve birbirimize karşı en samimi şekilde davranmamız, asla tavizkar olmamamız, ‘bir şey olmaz’ lafını zihnimizden ve lügatımızdan artık çıkartmamız gerekiyor” diyerek herkesin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından, akademik personellerin, yerel yöneticilerin ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı oturumlarda Kastamonu’da Kurumlar Açısından Kentsel Dönüşüm ve Afet Yönetimi, Kentsel Dönüşüm Strateji ve Eylem Planları Hazırlanarak Kentsel Dönüşüm Yıl Haritasının Belirlenmesinin Önemi, Akıllı Şehir Yönetiminin ve Teknolojilerinin Yol Haritası, İklim Değişikliğine Bağlı Afetlerin Ülkemize ve Kastamonu’ya Etkinlikleri ve Alınması Gereken Önlemler gibi konu başlıkları ele alındı.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir