Üniversitemize Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü’nden 2 Yeni Proje Desteği

Üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Ekrem Mutlu’nun “Çatak Barajı Mevcut Su Kaynağının Su Kalitesi ve Su Kirliliği Durumu ile Turizm Faaliyetlerine Kazandırılması” başlıklı projesi ile Kastamonu MYO Öğr. Gör. Esma Mutlu’nun “Kastamonu İli Küre Dağları Milli Parkı’nın Yaşam İzlerinin Aktarımı” projesi Kamu Kurumu ve Kuruluşları tarafından desteklenen Kapsamlı Araştırma Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Doç. Dr. Mutlu’nun “Çatak Barajı Mevcut Su Kaynağının Su Kalitesi ve Su Kirliliği Durumu ile Turizm Faaliyetlerine Kazandırılması” projesine Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Kalyoncu danışman olarak, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız projede koordinatör olarak destek verecek.

Proje kapsamında; sucul canlılara yaşam ortamı oluşturmaları ve biyolojik çeşitliliği sağlamaları, kıyı şeridi ve erozyon kontrolünü sağlamaları, taşkın kontrolü yapmaları, rüzgar kesme, mikro iklim oluşturmaları, su ve çevre kirliliğini önlemek gibi kriterlerle ekolojik öneme sahip olmaları nedeniyle, Küre ilçesi yakınında yer alan Çataklı Barajı’nın bu alanlar için sağladığı ekolojik öneme dikkat çekmek, Çataklı Barajı’nın su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olup olmadığını belirlemek, Milli park yakınında yer alan Çataklı Barajı’nın ekolojik anlamda sahip olduğu önemli kaynak değerlerinin alana getirilecek kullanımlarla kaybolmaması için alınması gereken önlemleri belirlemek, Yapılması önerilecek rekreasyonel düzenlemelerle alanın turistik açıdan daha çekici bir hale getirilmesi, bu suretle hem gelir hem de istihdam olanaklarının arttırılması yönünde öneriler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda ayrıca doğal ve kültürel kaynakları, mevcut alan kullanımları ortaya koyabilmek amacıyla yıl boyunca inceleme ve gözlemler yapılacak.

Projesi desteklenen bir diğer akademisyenimiz Öğr. Gör. Mutlu’nun “Kastamonu İli Küre Dağları Milli Parkı’nın Yaşam İzlerinin Aktarımı” projesinde ise, Üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Ekrem Mutlu proje koordinatörü olarak yer alıyor.

Proje ile sanatsal ve tarımsal bir boyuta bağlı kalarak, Küre Dağları Milli Parkı’nın kültür, sanat ve turizm alanındaki gelişimine katkıda bulunmak, Milli parkın cazibe merkezi haline gelmesi ve Küre Dağları Milli Parkı’nın zenginliğinin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak bir prototip oluşturulması amaçlanıyor.

Projesi desteklenen akademisyenlerimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.