Arı Hastalıkları ve Eğitim Planlaması Toplantısı

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan Üniversitemiz hız kesmeden paydaşlarla iş birliklerine devam ediyor.

5 Ocak 2023 tarihinde üniversitemiz rektörlük binası toplantı salonunda Kastamonu İli Arı Yetiştiriciler Birliği ile bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda Kastamonu’daki mevcut arıcı ve kovan sayısı, arıcılık faaliyetleri, üretilen ürünler ve miktarları hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Üretilen bal miktarı ve arı ürünlerinin artırılması için önerilerde bulunuldu. Toplantının odağında ise arı hastalıkları ve arıcıların eğitimi hakkında planlamalar yer aldı.

Toplantıya Kastamonu Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı koordinatörümüz Prof. Dr. Ömer Küçük, Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Sabri Ünal, Prof. Dr. Erol Akkuzu; Veteriner Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mübeccel Atelge; İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Berkan Güngör, Öğr. Gör. Mehmet Fırat Olgun ve Öğr. Gör. Tuba Külçe; Kastamonu İli Arı Yetiştiriciler Birliği’nden yönetim kurulu başkanı Cem Başar, başkan yardımcısı Mustafa Karamustafa, yönetim kurulu üyesi Ali Yılmaz ve denetim kurulu üyesi Vedat Demiral katıldılar.