Koordinatörlüğümüzden Fidan Dikim Etkinliği

Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Ağaçlandırma Protokolü’ne ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nden “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” projesine gönderilen destek mektubuna istinaden 23 Ağustos 2022 tarihinde Daday İnciğez mevkiinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Dikim etkinliği öncesi katılımcılara Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ve Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğü’ne bağlı Daday Orman Fidanlık Şefliği’nden Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık tarafından bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Ardından proje katılımcıları tarafından dikim sahasına Daday’a özgü, coğrafi işaret tesciline sahip 80 adet 2+1 yaşlı kaplı Üryani Eriği (Ala Erik) fidanı dikildi.

Etkinliğe Kastamonu Üniversitesi’nden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Kasım Yenigün, Doç. Dr. Önder Tor, Doç. Dr. Miraç Aydın, Öğr. Gör. Berkan Güngör, Öğr. Gör. Ahmet Tabanlıoğlu ve Öğr. Gör. Mehmet Fırat Olgun, Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Çelik, Doç. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yenigün ve Arş. Gör. Fatmanur Aksöz; İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi Proje katılımcıları ile Daday Orman Fidanlık Şefliği’nden Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu Kayacık, Hasan Tosbıyık, Faruk Köserecep, Yaşar Karabaş, Mürüvvet Kökhüseyin, Hatice Demirtaş ve Satiye Bayrak refakat ettiler.