Summer School Etkinliği Sona Erdi

Orman Fakültemiz tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Yaz Okulu etkinliğimiz 6 Ağustos tarihinde sonuçlanmıştır.

8. International Summer School “Tree Rings, Climate, Natural Resources, and Human Interactions” etkinliği 25 Temmuz – 6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin Kastamonu şehrinde gerçekleştirildi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kursa Pakistan, Gürcistan, Hindistan, Filipinler, İspanya, Romanya ve Türkiye’den 10 katılımcı katıldı. Dersin amaçları, dendrokronoloji tekniklerini tanıtmak ve klimatoloji, ekoloji ve doğal kaynakların yönetimine uygulamalarını tanımlamaktı.

Öğrenciler önce arazide numune toplamayı ve laboratuvarda hazırlamayı öğrendiler. Pinus nigra‘nın artım kalemi örnekleri Kastamonu’nun 50 km batısındaki Araç ilçesinden alındı. Katılımcılar iki gruba ayrıldı. A grubu, yağış ve sıcaklığın geç odun, erken odun ve toplam yıllık ağaç halkası ile ilişkisini araştırmak için genç ağaçlardan örnek topladı. B grubu, Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi’ni yeniden oluşturmak için yaşlı ağaçlardan örnek topladı. 30 ağaçtan toplam 60 artım kalemi alınmıştır. Örnekler, standart dendrokronolojik teknikler kullanılarak hazırlanmış ve çapraz tarihlendirildi. CooRecorder  tarihli numunelerin yıllık halka genişliğini 0,01 mm hassasiyetle ölçmek için kullanıldı. Çapraz tarihlendirme doğruluğu COFECHA programı kullanılarak doğrulandı ve kronolojileri standartlaştırmak için ARSTAN programı kullanıldı. Kursun sonunda, sonuçlar grup sunumlarında özetlendi. İlginç bir bulgu, genç ağaçların geç odun indeksinde güçlü bir Temmuz yağış sinyaliydi. Yaşlı ağaçlardan bir yaz Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi rekonstrüksiyonu geliştirildi. Yapılan çalışmayı takiben elde edilen önemli bulguları değerlendirmek amacıyla bir makale geliştirilmesi düşünülmektedir.