İhtisas Odaklı Çalışmalarda İnovasyon ve Sonuç Odaklı Faaliyetler Yürütülmeye Devam Ediyor

2018 yılında Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisas üniversitesi ilan edilen Üniversitemiz bu misyon doğrultusunda faaliyetlerine başlayarak yakaladığı ivmeyle sonuç odaklı çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılından bu yana Ormancılık ve Tabiat Turizmi olan ihtisaslaşma alanımızda 4 ulusal patent başvurusu, 1 ulusal faydalı model ve 1 uluslararası patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Patent/Faydalı Model başvurularımıza ait tescil süreçleri devam etmektedir. 2022 yılı için ulusal ve uluslararası patent çalışmalarımız ise devam etmektedir.  İhtisas alanımızda önemsediğimiz bir diğer sınai mülkiyet türü olan endüstriyel tasarım üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında Üniversitemiz hak sahipliğinde başvurusu yapılan 3 endüstriyel tasarım 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Diğer taraftan Bölgesel kalkınmanın paydaşlarla işbirliği ile gerçekleşebileceğinin farkında olarak bölgesel STK’lar ve derneklerle yoğun işbirliğinde fikri mülkiyetin gelişmesine de katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Cide Yerel Eylem Grubu Derneği sahipliğinde 3 coğrafi işaret ve 2 marka başvurusuna destek verilmiştir.