Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Toplantısı

Turizm Fakültemiz Öğretim Üyesi Dr. Aydoğan Aydoğdu hazırlamakta olduğu Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Projesi çerçevesinde Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi’ne bir ziyarette bulundu. Geçtiğimiz Cuma Günü (17.09.2021) gerçekleşen ziyarete fakültemiz Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal da eşlik etti.

Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı, Prof. Dr. Nuray Türker’in eşgüdümüyle Fakülte Dekanlık Çalışma odasında yapılan toplantıya Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurettin Ayaz, Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yurdanur Yumuk, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Adnan Çetinkaya, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden Mühendis Tolga Kavilcioğlu katıldı.

Toplantı Kastamonu Üniversitesi’nin Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında misyon farklılaşması ve ihtisas üniversitesi seçildiğinin anlatılmasıyla başladı. Aydoğdu bu misyon gereği Kastamonu Üniversitesi öğretim üyelerinin Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında bir çok proje geliştirdiklerini ifade etti. Bu projelerden birisinin de Batı Karadeniz Bölgesi Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı olduğunu söyleyen Aydoğdu; projenin dayandığı gerekçeli sorun sunumu ve söz konusu soruna çözüm getirmesi amacıyla tasarlamış olduğu projeyi katılımcılara anlattı. Dr. Aydoğdu ayrıca amacının Batı Karadeniz Bölgesi tanımında yer alan yedi ilin üniversiteleri ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşların ilgili birimlerini bir araya getirerek proje çerçevesinde yapılabilecekleri daha etkin ve etkili bir biçimde yaşama geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Karabük Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuray Türker, Aydoğdu’nun hazırlamakta olduğu proje ve bu çerçevedeki eşgüdüm çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Turizm Fakültesi ve Karabük Üniversitesi’nin diğer ilgili programları olarak her türlü katkı ve desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Toplantı Dr. Türker’in konuşmasının ardından diğer katılımcıların proje ile ilgili düşünce ve önerilerini dile getirmeleriyle devam etti. Toplantıda somut olarak projenin hedeflenenleri gerçekleştirebilmesi için işbirliğine gereksinim duyulması olası ortak ve paydaşların belirlenmesi üzerinde duruldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Turist Rehberleri Birliği’nin ilgili Bölge Yürütme Kurulları, Kalkınma Ajansları, Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri, Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri, Kültür Varlıkları Koruma Kurumu’nun ilgili birimleri olası paydaşlar arasında sayıldı. Toplantıda ayrıca Google Map ve barkod uygulamalarından yararlanabileceği dile getirildi. Kırsaldaki konaklama seçeneklerinin oluşturulması ve sürdürebilirliğinin yanı sıra kırsal gastronominin de proje kapsamında ele alınmasının yararlı olacağı ifade edildi. Öğretim Görevlimiz Hikmet Haberal, tabiat turizmi ve bileşenleri ile ilgili deneyimlerini aktardı. Bu çerçevede bugüne dek yapılan çalışmalarda bazı eksik ya da yanlışlıkların olduğunu vurguladı. Bu gerçeklik ışığında Batı Karadeniz Bölgesi Tabiat Turizmi ile ilgili bugüne dek yapılan çalışmaların yeniden irdelenmesini gerektiği hususunda fikir birliğine varıldı.

Toplantının sonunda Dr. Aydoğdu, Temmuz ayı içerisinde Sinop’u ziyaret ettiğini, Karabük ile birlikte iki ildeki yaklaşımdan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Aydoğdu, Batı Karadeniz Bölgesi’nin Kastamonu dışında kalan bölge illeri Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak üniversitelerine de ziyaretler gerçekleştireceğini, söz konusu illerin Milli Parklar Genel Müdürlüğü birimlerinin yanı sıra diğer paydaşların da katılımlarını sağlamaya büyük bir özen göstereceğini ifade etti. Dr. Aydoğdu bu özenin hem gerçekleştirilen toplantının ortak paydası olması, hem de geniş katılımlı etkin bir proje ortaya koyma amacının bir gereği olduğunu vurguladı. Yaklaşık 90 dakika süren toplantı katılımcıların dilek ve temennileriyle sona erdi.