Taşköprü Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi ile İşbirliği Toplantısı

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş., Taşköprü Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Taşköprü Yerel Eylem Grubu ile Üniversitemiz Turizm Fakültesi’nde bir araya geldi. Toplantıda, Taşköprü Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin kurumsal kimliğinin oluşturulması, Taşköprü yöresel ürünlerinin üretimi ve pazarlanması gibi önemli başlıklar ve bu başlıklar kapsamında Üniversitemizin destek verebileceği konular görüşüldü.

Toplantıya Taşköprü Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi’nden Kooperatif Başkanı Behiye EKİNCİ ile beraber kooperatif üyeleri Songül ALTINTAŞ, İlknur ÇETİN, Esra ÇELİK, Gülçin F. AKMAN; Taşköprü Yerel Eylem Grubu Müdürü Selçuk Oğuz, yönetim kurulu üyeleri Dilek ÖZDEMİR ve Kübra KÖŞGEROĞLU; KÜ Turizm Fakültesi’nden Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AVCI, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakkı ÇILGINOĞLU, Arş. Gör. Enes GÜLEÇ ve Arş. Gör. Demet GÜNER; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif TARLAKAZAN ve Arş. Gör. Cihan CANBOLAT; Kastamonu Teknokent A.Ş.’den Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol TEKİN, Eğitim, Tanıtım, Farkındalık Hizmetleri Koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal Arife KÜÇÜK, Ormancılık ve Tabiat Turizmi Koordinatörlüğü Personeli aynı zamanda Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Fırat OLGUN ve Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Koordinatörü Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR katıldı. Oldukça verimli geçen toplantı, bir sonraki görüşmeye kadar iş birliği kapsamında tarafların yapacakları görevler kararlaştırılarak sonlandırıldı.