Fener Tepesi Rekreasyon Alanı Projesi Hakkında Toplantı Yapıldı

Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref MUTLU, Mimar Recep KALYONCU, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcımız Prof. Dr. Kutay OKTAY, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcılarımız Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AVCI ve Dr. Öğr. Üyesi Aydoğan AYDOĞDU, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı ÇILGINOĞLU ve Arş. Gör. Gürkan ÇALIŞKAN’ın katılımlarıyla Fener Tepesi Rekreasyon Alanı Projesi hakkında toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda proje kapsamında Cide Fener Tepesi bölgesine gerçekleştirilebilecek turizm yatırımları ile ilgili görüşülmüştür.

Koordinatörlüğümüz Ormancılık ve Tabiat Turizmi çerçevesinde bir çok paydaşla çeşitli projelere destek sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesi Cide Fener Tepesi Doğa Turizmi Rekreasyon alanıyla ilgili projedir. Söz konusu proje şirin Cide ilçemizin hemen yakınında Orman Bölge Müdürlüğüne ait alan üzerine uygulanmak istenmektedir. Söz konusu proje yaşama geçirilecek olup, yapılan toplantılarda zipline ve aquaparkın da aralarında olduğu bir çok alternatif konu konuşulup tartışılmıştır.