Üniversitemiz ile Kastamonu Entegre A.Ş. İhtisaslaşma Kapsamında İş Birliği Protokolü İmzaladı

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında başta Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında ormancılıkla alakalı ihtisas alanı olmak üzere bir çok konuyu içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Kastamonu Entegre Fabrikalar Direktörü Enüs Koç tarafından 02 Temmuz 2020 tarihinde Rektörlük makamında imzalanan protokolün kapsamı Üniversitemiz ile Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında iş birliğini güçlendirmek ve yapılan ortak faaliyetler ile araştırmalarda elde edilen uygun veya uygulanabilir sonuçların sanayiye entegresini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, AR-GE kapsamına giren konularda yapılacak/yapılabilecek işbirliğinin genel çerçevesini belirlemektir.