Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin işbirliğinde Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi ev sahipliğinde 26-29 Eylül 2019 tarihlerinde Kastamonu’nun Pınarbaşı İlçesi’nde 14. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı kapsamında “Doğa Turizmi Arama Konferansı ve Pınarbaşı Doğa Turizmi Çalıştayı” düzenlenmiştir. İki gün süren toplantı, arama konferansı yöntemiyle Dr. İrfan MISIRLI’nın moderatörlüğü eşliğinde yürütülmüştür. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular ve öneriler kitap olarak yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Çalıştayda, Doğa turizmi kavram haritası çıkarılmış ve konuyu içeren kavramlar tespit edilerek doğa turizmi konusunda gelişmeye açık 120 sorun tespit edilmiş ve her bir sorun için çözüm önerileri geliştirmiştir.