Kastamonu Tabiat Turizmi Kampları Projesi

Azdavay-Cide-Pınarbaşı-Şenpazar

PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı, Kastamonu’nun tabiat turizmi potansiyelini tanıtmak, ilin sahip olduğu doğal güzelliklerini ziyaretçilere yaşatmak, ulusal ve uluslararası boyutta işbirliklerini güçlendirmek, bölgeye olan tabiat turizmi talebini arttırmak, bölge ekonomisini canlandırmak ve tabiat turizmi konusunda ziyaretçilerin ve yerel halkın duyarlılığını artırmaktır.

KONU VE KAPSAM

Projenin konusunu, Kastamonu’nun sahip olduğu doğal güzelliklerin turistik bir ürüne dönüştürülmesi ve öncelikle ekonomik anlamda topluma yarar sağlaması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, tabiat eğitimlerinden, tabiat turlarından ve tabiatta gerçekleştirilecek faaliyetlerden oluşan, ekte detaylı bir şekilde verilen paket, bu konuda tecrübeli acentelerle işbirliği içerisinde öncelikle ulusal çapta pazarlanacak ve yöreye ziyaretçi çekilecektir. Böylece, hem yörenin tabiat turizmi potansiyeli daha fazla tanınmış olacak hem de yerel ekonomiye katma değer sağlanacaktır.

ÖZGÜN DEĞERİ

Kastamonu özelinde daha önce tabiat turizmine yönelik eğitimlerin, gezilerin ve faaliyetlerin bir arada bulunduğu, proje formatında herhangi bir turizm hareketine rastlanmadığından, bu projenin özgün bir değere sahip olduğu söylenebilir. Bunun yanında, proje hayata geçirildiğinde çalışmanın yöreye ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

YAYGIN ETKİSİ / KATMA DEĞERİ

Projenin uygulamaya geçmesiyle birlikte, yöreyi ziyaret edecek turistlerin yapacağı konaklama, yiyecek-içecek harcamaları, ulaştırma giderleri ve hediyelik eşya alımı sayesinde bölge ekonomisine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu etki yalnızca ekonomik olmakla kalmayıp, gelen turistlerle yöre halkının etkileşimi sonucunda kültürel alışveriş de sağlanmış olacaktır. Ayrıca bölgenin tanıtımı anlamında da projenin önemli bir yaygın etkisi olacaktır.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Öncelikle, projenin gerek hazırlık aşamasında gerekse de uygulanma aşamasında Turizm Fakültesi öğretim elemanları bizzat işin başında bulunacaktır. Turizm Fakültesi’nin sahip olduğu teknolojik ekipmanlar ve fiziki ortam projenin hazırlanmasında kullanılacaktır. Proje ortağı belediyeler konaklama, yeme içme ve diğer konularda destek sağlayacaklardır. Ayrıca hizmet alımı yöntemiyle profesyonel rehberlik, eğitim, ulaşım, pazarlama ve diğer gerekli hizmetler temin edilecektir.

TABİAT TURİZMİ KAPSAMINDA UYGULANABİLECEK EĞİTİMLER

Potansiyel eğitmenler daha önce bu tür eğitim veren kişiler içerisinden seçilecektir. Eğitim türüne göre uzmanlar Kastamonu içerisinden bulunduğunda, öncelik Kastamonu’daki uzmanlara verilecektir. Ayrıca, belirlenecek aktivite ve animasyon programlarına bağlı olarak, diğer eğitmenler de belirlenecektir. Bunun yanında, Kastamonu’nun tabiat turizmi potansiyelinin kalabalık kitlelere duyurulması adına medyatik kişilerle de burada ağırlama noktasına iletişime geçilecektir.

YÖREYİ ZİYARET EDEBİLECEK POTANSİYEL KATILIMCILAR

Yaz ayları boyunca 6 gece 5 günlük periyodlar şeklinde planlanan takvime katılımcı sayısı otobüs kapasitesi ve grup kontrolünün ideal bir şekilde sağlanabilmesi için 40 kişi olarak belirlenmiştir.