Araştırma Olanakları

Kastamonu Üniversitesinin sahip olduğu laboratuvar alt yapısı, iletişim, orman ve eğitim fakültesi alt yapısı projenin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayacaktır. Ayrıca sahasında uzman akademisyenler ve uygulamacılar projede bilimsel danışmanlık desteği sağlayacaktır.

 

Proje Yönetimi
Proje ekibi görev tanımları görev ve paylaşımı

Proje ekibinde üniversitemiz öğretim elemanları ile ihtisaslaşma kapsamında en büyük paydaşlarımızdan birisi olan OGM yetkilileri yer almaktadır. Her bir hedef kitleye ait eğitim modülünün hazırlanmasında üniversitemiz pedagojik ve halkla ilişkiler açısından danışmanlık desteği verecektir. Görsellerin hazırlanması ise OGM yetkilileri tarafından hazırlanacak, maliyeti karşılanacak ve dağıtımı yapılacaktır.

Hedef kitle ile irtibata geçilmesi ve çalışmaların yapılması

Proje kapsamında sistematik olarak hazırlanacak her bir hedef kitleye ait eğitim modülü için OGM yetkililerince iletişim ve haberleşme ağı oluşturulacak gerekli organizasyonlar yapılacaktır. Eğitim modülü için hazırlanacak yazılı metin ve görseller ve filmler tüm proje ekibi tarafından belirli aralıklarla değerlendirilecek gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Yöntem

Uzman pedagoglar ile eğitim faaliyet planının hazırlanması.
Uzman kamera kayıt ve montaj ekibi ile eğitim faaliyetinin gerçekleştirilmesi.
Orman varlığı ve fidan dikimi ile ilgili eğitim materyali ve görsellerin nihai kontrollerinin yapılması.
Görsel materyallerin kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı
Görsel materyallerin medya kuruluşlarında haberleştirilmesi ve ağ sayfalarında paylaşımının sağlanması.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve faaliyetlerin raporunun yazımı