Proje Özeti

Özellikle sanayi devriminden sonra insanoğlunun hızlıca tükettiği doğal kaynakların önemi, gün geçtikçe daha da fazla anlaşılır hale gelmiştir. Bu doğal kaynakların arasında orman kaynakları başlıca öneme sahiptir. Ormanlar, gerek odun ve hammaddesi açısından, gerekse odun dışı ürünleri açısından, gerekse de rekreasyonel faaliyetler ve turizm faaliyetleri açısından insan hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır.

Bu çalışmada ormanların varlığı, faydaları ve fonksiyonları okul öncesi öğrenciler dahil toplumun her kesimine yönelik eğitim modülleri ile anlatılacaktır. Bu modüller yaşam boyu öğrenme anlayışı esasına dayandırılacaktır. Böylece çevre okuryazarlığı kapsamında ormanlara yönelik farkındalık oluşturulacak ve olumlu çevresel davranış kazandırma konusunda etkinlikler tasarlanacaktır. Bu hususa ek olarak da, yine aynı yaş grubuna fidan dikimi hakkında bir bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda mümkün olduğunca fazla kitleye ulaşmak hedeflendiğinden eğitim faaliyetleri video kayda alındıktan sonra CD’lere basılacak ve Türkiye’nin her yerindeki öğrencilere elden dağıtılacaktır. Böylece daha kısa zamanda daha fazla bireye hitap edilecektir. Proje, Orman Genel Müdürlüğü’nün destek ve yardımlarıyla ilerleyecektir. Video içeriklerinde, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra özendirici ve teşvik edici faaliyetler de bulunacaktır. İlgili bireylere hitabetin etkili olabilmesi açısından, alanında uzman bir pedagog ile birlikte çalışılacaktır. Yine alanında uzman bir kamera kayıt ve montaj ekibinden yardım istenecektir. Kaydı yapılan faaliyetler uzmanlar tarafından montajlanacak ve CD’lere basılacaktır. CD’lere basılan materyaller Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtılacaktır.

Böylece, gelecek nesillerin orman kaynaklarına dair bilinç düzeylerinin artırılması, fidan dikimine teşvik edilmeleri, çevreye karşı daha duyarlı davranarak hayatlarını idame ettirmeleri beklenmektedir.

PROJE PAYDAŞIMIZ

Proje hakkında detaylı bilgilere erişmek için

Proje ekibi hakkında bilgi almak için

Çalışma takvimimizi görmek için

Proje yönetim programımızı görmek için

TRT EBA İlkokul

TRT EBA Ortaokul