DADAY TAŞÇILAR GÖLETİ

KÜDEM projesi için planlanan alanlardan biri Kastamonu ili Daday ilçesinde yer alan Taşçılar Göleti’dir. Gölet konumunun kuzeyinde yer alan ormanlık alan içerisinde 25-30 hektarlık bir alan planlanan merkez için yeterli kapasitede olduğu düşünülmektedir. Planlana alan içerisinde yükselti deniz seviyesinden 1100 metre ile 990 metre arasında değişmektedir.

Kastamonu Üniversitesi Doğa Eğitim Merkezi (KÜDEM) Projesi

Kastamonu Üniversitesi Doğa Eğitim Merkezi (KÜDEM), ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Ormancılık ve Tabiat Turizmi’ sahasında ihtisaslaşacak üniversitemiz tarafından oluşturulmuş bir projedir.

Öncelikle doğa turizm açısından oldukça önemli olan Kastamonu ili, ardından çevre illeri ve diğerlerini de kapsayacak şekilde doğa eğitimi ve turizmi açısından ülkenin markalaşmış merkezlerinden birini bu alanda ihtisaslaşmış Kastamonu Üniversitesi olarak kurmak ve buna bağlı olarak bölgenin rekabet gücünün arttırılmasının amaçlandığı bu proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından ‘Fizibilite Desteği’ kapsamında değerlendirilmiş ve desteklenmiştir (Proje Referans No: TR82/19/FZD/0003). Yılın 365 günü, eğitim faaliyetleri ve rekreasyon hizmetlerinin verilmesinin planladığı bu alan, ülkemizde ilk olması sebebi ile bir örnek ve Kastamonu ili için oldukça önemli bir merkez olması beklenmektedir.

Proje Paydaşlarımız

KÜDEM projesi, eğitim ve rekreasyon faaliyetlerinin iç içe olduğu dokuz ana modül üzerine oluşturulmuştur.
Bu modüller aşağıdaki gibidir;

1) Eğitim Merkezleri Modülü,
2) Konaklama Modülü,
3)Doğa ve Su Sporları Modülü,
4) Yaban Hayatı Müzesi Modülü,
5) Herbaryum, Arboretum ve Sera Modülü,
6) Ahşap Eğitim Atölyesi Modülü,
7) Yaban Hayatı Acil Müdahale Merkezi Modülü,
8) Terapi Merkezi Modülü,
9) Ürün Satış Ofisi Modülü.

Proje ve yukarıda bahsedilen modüllere bağlı olarak projenin hedef grupları; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve lise okullarındaki öğrenciler, Turizm Rehberliği öğrencileri, doğa turistleri, bölge halkı, turizm işletmeleri, girişimciler ve seyahat acenteleri olarak belirlenmiştir. Nihai yararlanıcılar ise, Millî Eğitim Bakanlığı, Kastamonu Valiliği İlgili Birimleri, Kastamonu Belediye Başkanlığı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesidir.

İlk modül kapsamında, eğitim faaliyetlerinin yapılabileceği 400 m2’lik bir alanı kapsayan, her biri 50 m2’lik 8 adet sınıf ve ayrıca 250 m2’lik alan içerisinde kurulmuş bir konferans salonu planlanmaktadır. Bahsedilen alanların taşınabilir, ahşap görünümlü prefabrik malzemeden yapılması düşünülmektedir.

KÜDEM içerisinde konaklama imkânları için üç farklı seçenek düşünülmektedir. 150 kişinin konaklayabileceği, her biri iki kişi kapasiteli ahşap kaplamalı 75 adet konteyner, yine her biri iki kişi kapasiteli toplamda 60 kişinin konaklayabileceği 25’i normal 5’i engelli kullanımına uygun kütük ev ve son olarak çift kişilik toplamda 20 adet dört mevsim kullanılabilen çadırlardan oluşan konaklama imkânının oluşturulması planlanmaktadır. İçerisinde, 250×250 cm boyutlarında konteyner olarak kabul yeri ve kayıt alanı, 700×300 cm boyutlarında 5 adet konteyner idari amaçlar, yine aynı boyutlarda 1 konteyner ibadethane için, 1 adet konteyner mutfak, 2 adet konteyner bay ve bayan tuvalet, 2 adet konteyner bay ve bayan duş alanları ve son olarak 150 kişinin yemek yiyebileceği yuvarlak 4 mevsim kullanılabilen çadır alınması planlanmaktadır.

Doğa ve su sporları modülü kapsamında, bisiklet, dağ yürüyüşü, tırmanma, oryantring, okçuluk, kano, deniz bisikleti etkinlikleri ve zipline gibi doğa ve su sporları etkinliklerinin yapılması planlanmaktadır.

Diğer bir modülde, en az 200 m2 boyutlarında ahşap görünümlü prefabrik malzemeden oluşturulmuş 9 farklı bölmeden oluşan yaban hayatına ait bileşenlerin sergileneceği bir müze planlanmaktadır.

Gerek bölgenin, gerekse de ülkemiz ve dünyadan floristik örneklerin sergileneceği bir arboretum, herbaryum ve seranın KÜDEM içerisinde kurulması düşünülmektedir.

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik ahşap atölyesi çalışmalarında, tüm uygulamalar duyulara hitap etmektedir. Genel olarak ahşap atölyeleri uygulamalı eğitimin en güzel örneklerindendir. Katılımcıların özellikle çocukların bu çalışmalarda elde ettiği kazanımlar; matematik, geometri, fizik, kimya kurallarını uygulama, hayal kurma, çizim yapabilme, analitik düşünceyi geliştirme, kendini ifade edebilme, tasarı becerisini geliştirebilme, üretkenliği artırma, bilgiyi aktarma, öz güveni geliştirebilme, uygulayabilme, el becerileri artırıp geliştirebilme, takım çalışmasına adapte olabilme, iş disiplinini öğrenme, pozitif üretkenlik kazanma, karar verme yetisini geliştirebilme, soyut düşünceden somuta varabilme, eğlenceli çalışma ve hayallere hayat verme üzerine odaklanmaktadır.

PROJE EKİBİ

Başvuru Sahibi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
Kastamonu Üniversitesi Rektörü

Koordinatör

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü

Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Saim ATEŞ
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi
Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı

Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Canan TANRISEVER YİĞİT
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi

Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Proje Uzmanı

Arş. Gör. Dr. Emre AKTÜRK
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Proje Uzmanı

Arş. Gör. Yakup ERDOĞAN
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi