Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (YL) (2 Adet)

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu
651627 NURTEN YAZICI 2020 Reçine temizleme işlemlerinin sarıçam ağaç malzemeye uygulanan su bazlı vernikte bazı yüzey özelliklerine etkisi
Effect of resin cleaning processes on some surface properties in water-based varnish applied to scots pine wood materials
Yüksek Lisans Ağaç İşleri = Wood Products
597944 İSMAİL DERDA GÜLER 2019 Tarihi ahşap yapılarda çatı sistemleri: Kastamonu örneği
Roof systems in historical wooden structures:Kastamonu sample
Yüksek Lisans Ağaç İşleri = Wood Products