Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (1 Adet)

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu
558480 EMRAH YAŞARSOY 2019 Destinasyonda markalaşma olgusu: Şanlıurfa için bir model önerisi
Destination branding case: A model proposal for Şanlıurfa
Doktora Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration