Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (4 Adet)

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü  Konu
634498 MEHMET KARAMANOĞLU 2020 Nanoparçacıklar ile modifiye edilmiş su bazlı verniklerin ısıl işlem uygulanmış bazı ağaç malzemelerde uv yaşlandırma etkisine karşı direncinin belirlenmesi
Resistance properties of water-based varnishes modified with nanoparticles against the aging effect of uv on surface of some thermo-wood materials
Doktora Ağaç İşleri = Wood Products
619204 ÇAĞRI OLGUN 2019 Farklı lignin yapılarına sahip hammaddelerden lignin esaslı karbon lifi üretimi
Lignin based carbon fiber production from raw materials having different lignin structure
Doktora Ağaç İşleri = Wood Products
607374 TUTKU ÜÇÜNCÜ 2019 Bütünleşik ANP, TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle tedarikçi seçimi: mobilya endüstrisinde bir uygulama
Supplier selection with integrated ANP, TOPSIS and VIKOR methods: An application in furniture industry
Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering
611632 AHMED M A HAMAD 2019 Türkiye’de yetiştirilen bazı endüstriyel ağaç kabuklarının değerlendirme olanaklarının araştırılması
Investigation on the evaluation possibilities of some industrial tree barks grown in Turkey
Doktora Ağaç İşleri = Wood Products