Koordinatörlüğümüzden Kadın Kooperatifleri Değerlendirme Toplantısına Katılım

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın Kooperatifleri Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü Kapsamında; kooperatiflerimiz için yıllık faaliyet planı hazırlamak üzere; Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başkanlığında Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, KUZKA Genel Sekreterliği, KOSGEB İl Müdürlüğü, Gücüm Emeğim Kadın Girişimci Üretim ve İşletmen Kooperatif Birliğinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu’daki kadın kooperatiflerini güçlendirmek ve desteklemek için bir strateji belirlemek, kooperatiflerin sürdürülebilirliklerini sağlamak, üretim ve işletme kapasitelerini geliştirmek, pazarlama olanaklarını iyileştirmek gibi hedeflere odaklanılan toplantıda Kastamonu Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme Faaliyet Planı hazırlandı. Toplantıya üniversitemizi temsilen Prof. Dr. Serkan Dilek, Öğr. Gör. Mehmet Fırat Olgun ve Öğr. Gör. Berkan Güngör katılım sağladılar.