Erasmus+ “ECOPRINT in Nature” Projesi Kapsamında Çevrimiçi Semineri Yapıldı

Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitiminde Küçük Ortaklıklar (KA210-ADU) çerçevesinde Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Üniversitemiz koordinatörlüğünde yürütülen “ECOPRINT in Nature” projesi çevrimiçi seminer serisinin ilki 60 kişilik bir katılım ile 29 Ocak 2024 tarihinde yapıldı.

Üniversitemiz İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol AKKUZU’nun açılış konuşmasını yaptığı seminer, proje yürütücüsü Doç. Dr. Önder TOR’un moderatörlüğünde Üniversitemiz ve Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nden (SGGW) davetli konuşmacıların bioçeşitlilik, sürdürebilirlik, çevre koruma ve ekolojik farkındalık konularında yaptıkları sunumlarla devam edildi.

Dr. Akkuzu yaptığı açılış konuşmasında projemiz ile birlikte çevreci düşüncenin artırılmasını, ortak değerlere sahip çıkarak iş birliği içerisinde çalışılması ve ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi ön plana çıkardığımızı vurguladı. Projemizde yer alacak kadın katılımcıların çevresel sürdürebilirlik çerçevesinde yenilikçi ve üretken yönlerine odaklanarak bölgemizde çevre dostu ürünlerin daha da yaygınlaşmasını hedeflediğimizden bahsetti.

Dr. Küçük açılış konuşmasında ise Üniversitemizin Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak önemli bir misyonun olduğundan ve bu misyon gereği bu alanlarda araştırma ve ürün geliştirme odaklı nitelik artırma ve kalite geliştirmeye yönelik çalışmaların öneminden bahsetti. Ekolojik yaklaşımlarla çevre dostu ürünlerin üretileceği projemiz ile hedef kitlemiz olan kadınların girişimcilik yönlerini ortaya çıkararak kendilerini bu alanda geliştirmeyi ve Kuzey Makedonya ve Polonya’daki ortaklarımızla birlikte kültürel ve sosyal etkileşimi de sağlamayı hedeflediğimiz vurguladı.

Üniversitemiz Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ferhat KARA ile başlayan seminer sunumlarında, Dr. Kara orman ekosistemlerinde biyoçeşitliliğe ve ağaç tür çeşitliliğine değinerek öncelikle ormanların sağladığı ürün ve hizmetlerden bahsetti. Daha sonra ise orman ekosistemlerinde biyoçeşitlilk ve ağaç tür çeşitliliği konusunda orman biyoçeşitliliği sadece ağaçları değil, orman alanlarında yaşayan çok sayıda bitki, hayvan ve mikroorganizmayı ve bunlarla ilişkili genetik çeşitliliği de kapsadığını, biyolojik çeşitliliğe sahip ormanların değişen çevresel koşullarına adaptasyonda genellikle daha başarılı olduklarını, bir ormandaki yaşamın çeşitlilik ve karmaşıklık düzeyi, orman ekosistemlerinin insanlar için sağladığı ürün ve hizmetlerin devamlılığı açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda ağaç tür çeşitliliği ormanlarda karbon depolamayı, bitki beslenmesini, bitki ve hayvan çeşitliliğini, ekosistemin işleyişini, su kalitesini ve döngüsünü, ve meşcere verimliliğini olumlu yönde etkilemekte, küresel ısınmanın ise olumsuz etkilerini azaltabildiğine değindi.

Üniversitemiz Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahadır Çağrı BAYRAM, “Ormancılık ve Sürdürebilirlik” konusunda seminer sunumunu gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik yaklaşımının en çok uygulandığı alanlardan birinin ormancılık olduğunu vurgulayan Dr. Bayram, sürdürülebilir orman yönetiminin iklimsel denge, ekolojik, sosyoekonomik ve kültürel açıdan ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Orman kaynaklarının artırılması ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik geliştirilen tematik unsurla birlikte ekonomik, çevresel ve sosyokültürel olmak üzere üç önemli hususa vurgu yaptı. Döngüsel eknominin önemine değinerek, tüketicilerin özellikle daha az tüketime odaklanması ve daha fazla geri dönüşüme odaklanması gerektiğinden bahseden Dr. Bayram, çevre dostu ürünlerin daha yaygın bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğine de vurguladı.

Polonya’daki ortağımız Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi Orman Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emilia Janeczko, konuşmasında çevresel korumanın önemi ile birlikte Polonyalıların bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Dr. Janeczko, milli parkların, orman kaynaklarının, rekreasyonel alanların, doğal anıtların ve canlı türlerinin korunması gerektiğini belirterek, doğa koruma planlarında belirtilen korunması gereken alanlarda canlı türlerine zarar verebilecek faaliyetlerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Aynı üniversiteden diğer konuşmacı Dr. Małgorzata Woźnicka ise Polonyalıların ekolojik farkındalığı konusunda seminer verdi. Dr. Woźnicka çevre bilincinin arıtrılması, çevre ile ilgili eğitimlerin etkinliğinin ve sayısının artırılması, toplumun çevre bilincinin yapılacak bilimsel çalışmalarla takibinin yapılması ve çevresel farkındalık noktasında hem bireysel hem de toplumsal olarak üzerimize düşenleri yapmamız gerektiğine dikkat çekti.

Seminerin kapanış konuşmasında Dr. Tor, projenin çevre bilinci ve sürdürebilirlik düşüncesini artırarak daha sorumlu üretici ve tüketici olmamız gerektiğini belirterek katılımcıları şubat ayında yapılacak olan ekolojik ürün temalı ikinci seminere davet etti.