Yükseköğretim Kurulu tarafından “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” sahasında ihtisaslaşan Üniversitemiz, bölge dinamiklerini ele alan ve bölgesel kalkınmaya destek sağlayan ihtisas projeleri yürütmektedir. İhtisaslaşma çalışmalarını üniversitemizde tabana yayma ve yeni proje tekliflerini ele alma maksadıyla Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu’nda 2024 yılı ihtisaslaşma proje bilgilendirme toplantısı tertip edilmiştir. Toplantıya Üniversitemizin farklı bölümlerinden akademisyenler katılım sağlamıştır.

Rektör Yardımcımız ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük tarafından toplantıda ihtisaslaşma kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar, önceki dönemlerde kabul edilen, yürütülen ve tamamlanan ihtisaslaşma projeleri, ihtisaslaşma programının beklentileri hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra 2024 yılı İhtisaslaşma proje çağrı döneminde hazırlanacak olan projelerden beklenenlerin neler olduğu, ihtisaslaşma projelerinin içeriğinin nasıl olması gerektiği, projelerden beklenen somut çıktılar, ihtisas projelerinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması için dikkate alınması gerekenler ve proje hazırlanırken göz önünde bulundurulacak hususlar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantı, akademisyenlerimizin ihtisas projeleri hakkındaki soru-cevap kısmı ile sona erdi.