İhtisas Odaklı KOBİ Mentörü Yetiştirme Projesi Başladı

Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenen, “Orman Ürünleri Sektörünün Yönetimsel ve Pazarlama Odaklı Sorunların Çözümüne Yönelik KOBİ Mentörü Yetiştirme Projesi” kapsamında “KOBİ Forward: İhtisas Odaklı Mentör Yetiştirme Programı” hayata geçirildi.

Kastamonu Üniversitesi TTO, Sinop Üniversitesi TTO ve Çankırı Karatekin Üniversitesi TTO’nun paydaş olarak yer aldığı projenin açılışı, Kastamonu Teknokent Ilgaz Salonu’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi

Açılış törenine, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün, Prof. Dr. Ömer Küçük, ÇAKÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Dilmaç, Sinop Üniversitesi TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Samet Erdem ve Kastamonu TTO A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alperen Kaymakçı ile çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi’nden gelen misafirlerle birlikte akademisyenlerin de ilgi gösterdiği törende, Rektör Yardımcısı ve Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, projenin üniversite-sanayi iş birliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Ayrıca Kastamonu TTO A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren “Pazarlama Stratejileri Ofisi”nin etkinliğinin arttırılmasını sağlayacak projenin TR 82 olarak adlandırılan Kastamonu, Sinop ve Çankırı İllerindeki firmalara fırsatlar sunacağını ifade etti. Proje kapsamında mentör eğitimlerini tamamlayan akademisyenlerin sektörün sorunlarına odaklanmasının ekosistemin gelişimi açısından değerli olduğunun altını çizdi.

Rektör Yardımcısı ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük ise, “Orman ürünleri sektörünün yönetimsel ve pazarlama alanlarındaki sorunlara çözüm getirecek bu projenin sektöre önemli katkılarda bulunacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Küçük, projenin sektöre nitelikli mentörler kazandırarak, orman ürünleri sektöründe yönetimsel ve pazarlama alanlarındaki sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım sunmayı hedeflediğine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Erol Tekin, projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Geniş kapsamlı bu projenin farklı disiplinlerden bir ekip ile kurgulandığını söyleyen Tekin, projede; Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Çağrı Bayram, ÇAKÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Faruk Dilmaç, Sinop Üniversitesi TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Samet Erdem, Kastamonu TTO A.Ş. Öğretim Görevlisi Kazım Yasin Özbey ile Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Öğretim Görevlileri Berkan Güngör ve Mehmet Fırat Olgun’un araştırmacı olarak yer aldığını ifade etti.

Tekin, proje kapsamında Kastamonu Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi’nden seçilen akademisyenlere yönelik üç aşamalı bir eğitim programının başlatıldığını açıkladı. Bu aşamaların çevrim içi (asenkron) eğitimler, sınıf (senkron) eğitimler ve saha uygulamasını içermekte olduğunu ifade etti. Asenkron eğitimlerin KOBİMEN akademi uzaktan eğitim platformunda gerçekleştirileceğini ifade eden Tekin, başarı gösteren katılımcıların sınıf eğitimlerine katılma hakkı elde edeceğini vurguladı. Sınıf eğitimlerinin Kastamonu Üniversitesi’nde yüz yüze veya çevrim içi olarak düzenleneceğini belirtti. Saha uygulamasının ise TR 82 bölgesindeki KOBİ’lerde gerçekleşeceğini ve her bir mentörün bir KOBİ ile eşleştirileceğini vurguladı. Programın başarıyla tamamlanacak akademisyenlere, “KOBİ Mentör Sertifikası” verileceğini de ekledi.

Tekin’in ardından Kastamonu Üniversitesi TTO Patent Destek Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. M. Fırat Olgun, Kastamonu Teknokent ve TTO’nun faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Kastamonu Üniversitesi’nin öncülük ettiği ve bölgesel kalkınmayı odağına alan bu proje ile Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülen çatı odağın altında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında orman endüstri alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin tespit edilerek başta pazarlama ve yönetimsel sorunlar olmak üzere problemlerin ortaya çıkarılmasının yanı sıra Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. ve paydaşları ile KOBİ’lere yönelik süreklilik arz eden eğitim ve mentörlük programları düzenlenmesine imkân sunulması amaçlanıyor. Ayrıca proje kapsamında sektör sorunlarını çözmeye yönelik mentör yetiştirilmesi, sektördeki değişime açık ve vizyoner firmalar ile görüşmeler yapılması, en az 15 firmaya eğitimlerin verilmesi, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında en az 2 proje gerçekleştirilmesi ve akademisyenler ile firmaların buluşabileceği interaktif bir web platformunun kurulması da hedefleniyor.