Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Toprak Analiz Laboratuvarı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Kuruluş, Yetki ve Denetim Genelgesi” kapsamında yetki belgesi alarak Kastamonu bölgesine verdiği hizmet standartlarını daha yukarı taşıdı.

MERLAB Toprak Analiz Laboratuvarı, 2023/8 no’lu genelgeye uygun olarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesi ile tarım sektöründe toprak, bitki ve sulama suyu analizlerini gerçekleştirebilecek yetenekte olduğunu resmi olarak belgeledi.

Özellikle toprakta temel analizler konusunda geçerli olan yetki belgesini elde ederek, saturasyon, pH, bünye analizi, toplam tuz, organik madde, kireç, alınabilir potasyum ve alınabilir fosfor gibi temel parametreleri belirleme yetkisini resmileştirdi.

Bu yetki belgesi, Toprak Analiz Laboratuvarı’nın tarım sektörüne bilimsel standartlara uygun ve güvenilir hizmet sunduğunu göstererek, bölgedeki çiftçilere ve tarım profesyonellerine güvenilir analiz sonuçları sağlama kapasitesini sunuyor. Laboratuvarın elde ettiği bu belge, aynı zamanda laboratuvarın başarılı bir şekilde kalite kontrol süreçlerini uyguladığını ve ulusal standartlara uygun hizmet verme yeteneğine sahip olduğunu kanıtlıyor.

Toprak Analiz Laboratuvarı’nın yetki belgesi, tarım sektöründeki verimliliği artırmak ve bitki besleme konularında gerekli bilgiler sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çiftçiler ve tarım uzmanları, laboratuvarın elde ettiği yetki belgesi sayesinde daha güvenilir ve bilimsel temellere dayalı analiz sonuçlarına ulaşma imkânına sahip olacaklar.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, MERLAB Toprak Analiz Laboratuvarının, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığı Yetki Belgesi ile güçlendiğini belirterek “Bu yetki belgesi, ilimize ve bölgemize yönelik sağlanacak hizmetlerde laboratuvarımızın kaliteli ve güvenilir hizmet sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Çiftçilerimiz ve tarım sektöründeki diğer paydaşlar, toprak analizlerinde artık daha sağlam bir temele dayanacakları için memnuniyet duyacaklardır” dedi.

Bu yetki belgesi, Toprak Analiz Laboratuvarı’nın sektördeki lider konumunu pekiştirmesi ve tarımsal üretkenliğe katkı sağlaması açısından büyük bir öneme sahip. Laboratuvarın sağladığı güvenilir analiz sonuçları, çiftçilerin ve tarım profesyonellerinin karar alma süreçlerinde daha bilinçli ve etkili olmalarına yardımcı olacak.