Kastamonu Üni̇versi̇tesi̇ Öğreti̇m Üyesi̇ TÜBİTAK 3501 Projesi̇ ile Sanal Gerçeklik Uygulamalarının İklim Değişikliği Öğrenimine Entegrasyonunu ve Öğrenme Sürecine Katkısını Araştıracak

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seçil Tısoğlu Kaya’nın yürütücülüğünü yaptığı “İklim Değişikliğine Yönelik Bilimsel Sorgulama ile Harmanlanan Sanal Gerçeklik Ortamı Tasarımı ve Uygulaması” başlıklı proje önerisi Tübitak 3501 programından destek almaya hak kazandı.

Bu proje ile özellikle son yıllarda önem kazanan iklim değişikliği farkındalığının arttırılmasına yönelik çağrıların yanı sıra, alanda yer alan sarmalayıcı sanal gerçeklik uygulamalarının pedagojik yaklaşımlar çerçevesinden öğrenme ve öğretim süreçlerine entegre edilmesine yönelik çalışmalarla ilgili ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla şekillendirildi. Bu çerçevede, 24 ay sürmesi planlanan ve farklı disiplinleri birleştiren tasarım tabanlı proje kapsamında, ortaokul öğrencilerine yönelik üretilecek bir sarmalayıcı sanal gerçeklik uygulamasının nasıl tasarlanabileceği ve öğrenme sürecine yenilikçi bir yaklaşımla nasıl entegre edilebileceğine dair çıktılar sunulacak ve bu uygulamanın öğrenme sürecine katkısı analiz edilecek.

“İklim Değişikliğine Yönelik Bilimsel Sorgulama ile Harmanlanan Sanal Gerçeklik Ortamı Tasarımı ve Uygulaması” başlıklı projenin yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Seçil Tısoğlu Kaya yapıyor. Ayrıca projede Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi Kadir Yücel Kaya, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Elif Sönmez ve Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra Zeynep Et araştırmacı olarak yer alıyor.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, proje çalışmalarından dolayı akademisyenlerimizi tebrik ederek, kaliteli ve nitelikli çalışmalara destekleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine şükranlarını sundu. Ayrıca Rektörümüz, proje çalışmalarında kurumumuzu teşvik eden yaklaşımlarından dolayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a da teşekkür etti.

Başta Dr. Öğr. Üyesi Seçil Tısoğlu Kaya olmak üzere projede yer alan öğretim üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılarının devamını diliyoruz.