Macaristan’da İhtisaslaşma Faaliyetlerimiz Anlatıldı

Koordinatörlüğümüz personellerinden Öğr. Gör. Berkan Güngör, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi arasındaki konsorsiyum projesi ile gerçekleştirilen Erasmus+ personel hareketliliği kapsamında, “Doğa İçin Erasmus+” teması odağında 28.08.2023 – 01.09.2023 tarihleri arasında Macaristan’daki Sopron Üniversitesi’nde bulundu.

Burada öncelikle Sopron Üniversitesi’nin ilgili birimlerindeki personeller ile tanışarak çalışmaları hakkında bilgi alan Güngör, akabinde üniversitenin fiziksel (laboratuvarlar, eğitim sınıfları, atölyeler vs.) ve sosyal imkânlarını yakından inceledi. Macar Toprak Bilimi Derneği ve Miskolc Üniversitesi tarafından düzenlenen bağcılık seminerine katılım sağladı ve bu seminerde uygulamalı olarak sürdürülebilir tarım çalışmalarını inceledi. Fertő-Hanság Milli Parkı’na, Keszthely Dağları’na ve Bakony Dağları’na düzenlenen teknik gezilere katılan personelimiz bu geziler ile birlikte sürdürülebilir ormancılık çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler aldı. Ayrıca Avusturya ile Macaristan arasında yer alan ve Avrupa’nın en büyük ikinci kapalı havzası olarak bilinen Neusiedl Gölü (Fertő tó) civarında kuş gözlemciliği yaptı.

Güngör, gelecekte iki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında Dr. Frank Norbert, Dr. Adrienn Banadics, Dr. Pál Balázs, Dekan Dr. Bálint Heil ile Çevre ve Doğa Koruma Enstitüsü Müdürü Dr. Tamás Rétfalvi ile görüşerek ikili iş birlikleri noktasında istişarelerde bulundu.

Tüm bunlara ek olarak öğretim görevlimiz, Kastamonu Üniversitesi’nin ormancılık, tabiat turizmi ve sürdürülebilirlik konularında yaptığı çalışmalar hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Bu sunumunda Güngör, Kastamonu’nun orman varlığından ve bu orman varlığının sürdürülebilir olarak nasıl işlendiğinden, Kastamonu’da bulunan tabiat turizmi kaynaklarından ve bunların nasıl sürdürülebilir olarak yönetildiğinden bahsetti. Bu noktada üniversitemizin ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında ilin ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına sağladığı katkıdan, üniversite bünyesinde yürütülen projelerden ve üniversitemizin bilhassa son yıllarda ivme kazandığı sürdürülebilirlik çalışmalarından bahsetti. Üniversitemizin çalışmaları Macar heyet tarafından ilgiyle dinlendi ve takdir edildi.