Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile birlikte Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Küçük, 12 Temmuz 2023 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında düzenlenen ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı’na katıldı.

Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Rize Vali Vekili Ömer Faruk Duman, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Karamustafa, ihtisas üniversitesi rektörleri ve rektör yardımcıları, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz yaptı.

Rektör Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin çay alanında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı, ÇAYKUR, kamu kurumları, akademisyenler, araştırmacılar, kalkınma ajansları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının uyumlu çalışmaları ve katkıları için teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde çeşitlilik, farklılaşma ve bölgesel gelişme odaklı planlamanın önemine vurgu yaparak, üniversitelerin bölgesel kalkınmada öncü ve yönlendirici bir rol oynaması gerektiğini belirtti. YÖK’ün Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı aracılığıyla üniversitelere bölgesel ihtiyaçları, potansiyelleri ve kapasiteleri dikkate alarak kendi hedeflerini ve stratejilerini belirlemelerini teşvik ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Özvar konuşmasının devamında, üniversitelerin farklı misyonlara sahip olmasının önemli olduğunu ve bu çeşitliliğin yükseköğretime gelişme ve ilerleme getireceğine inandıklarını dile getirdi. Ayrıca, üniversitelerin adayları kendilerini tercih etmeleri için teşvik etmelerinin önemli bir hedef olduğunu belirterek, bu durumun akademik üretkenlik, araştırma-geliştirme ve kalite açısından olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Programın ikinci bölümünde ise Rektörlük Senato Salonu’nda ‘Program Genelinde Genel Değerlendirmeler Toplantısı’ gerçekleştirildi.