TÜBİTAK Tarafından Hazırlanan Raporda “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” Sahasında İhtisaslaşan Üniversitemiz Alanlarında En İyi Üniversiteler Arasında Yer Aldı

Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği ‘‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’’ 2023 yılı raporu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklandı.

TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmenin yüzde 40’lık kısmını esas alınan ve hacim boyutunu oluşturan göstergeler; dünyadaki bilgi birikimine katkı, Türkiye’de o alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin ilgili üniversitede yer alma payı, Ar-Ge ve yenilik proje hacmi, üniversitenin ilgili alandaki Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksi olarak belirlendi. Üniversitenin sahip olduğu yayınların dünyaya görece bağıl atıf etkisi; üniversitenin dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayısı; akademisyenlerin araştırma verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği; patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı ve uluslararası iş birlikleri ile ülkemizin/üniversitenin uluslararasılaşmasına katkısı ise değerlendirmenin yüzde 60’lık kısmını oluşturan kalite göstergeleri olarak belirlendi.

Analizler, ülkemiz için önem arz eden kritik teknoloji alanları ile 177 üniversitenin eğitim alanı dikkate alınarak belirlenen 21 ana araştırma alanı ile 132 alt araştırma alanı üzerinden yapılıyor. Belirlenen kriterler çerçevesinde yeterli veriye sahip olan üniversiteler için hacim ve kalite ekseninde yetkinlik grafikleri hazırlanıyor. Bu özelliklere sahip 200 üniversiteden 177’si; için TÜBİTAK tarafından alan bazlı yetkinlik grafiği çıkarıldı.

Bu kapsamda 2021 yılında 21 ana araştırma alanının 8’inde yer alan Üniversitemiz, %50 artış göstererek 2023 yılında 21 ana araştırmanın 12’sinde yer alma başarısını gösterdi. 2021 yılında 131 alt araştırma alanının 52’sinde yer alırken; 2023 yılında 132 alt araştırma alanının 61’inde yer aldı.

2023 yılında yayınlanan raporda Üniversitemiz kalite ve hacim göstergeleri dikkate alınarak yapılan üniversite yetkinlik haritasına göre 19 araştırma alanında 1. bölge kategorisinde yer aldı ve bu alanlarda yetkin olduğunu gösterdi.

Üniversitemiz hacim ve kalite göstergelerini temel alan hazırlanan yetkinlik analizi raporunda; İnşaat, Geleneksel İmalat Teknolojileri, Havacılık ve Uzay-Uydu ve Fırlatma Teknolojileri, Analitik Kimya ve Spektroskopi, Kentleşme, Havacılık ve Uzay-Hava Araçları Tasarımı, Arıtma Teknolojileri, Akışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri, Yüzey, Kaplama ve Filmler, Ulaştırma ve Lojistik, Oftalmoloji, Coğrafya, Din Bilimleri, Meteoroloji, Toprak ve Bitki Besleme, Gıda İşleme alanlarında Türkiye ortalamasının üstünde yer alırken Hayvan Besleme-Hayvan Yetiştirme-Yetiştirme Hastalıkları, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Ormancılık alanlarında da aldığı üst düzey başarılar ile Türkiye çapındaki yetkinliğini tescilledi.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan raporda “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” sahasında ihtisaslaşan Üniversitemiz, alanlarında hacim ve kalite bakımından en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TÜBİTAK yetkinlik analizi çalışmasının üniversite için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu değerlendirme sürecinin, Üniversitemizin bilimsel araştırma ve yenilik potansiyelini görme ve ulusal düzeyde rekabet edebilirliğimizi artırmak açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

TÜBİTAK yetkinlik analizi çalışması sonucunda, Üniversitemizin güçlü yönleri, ulusal ve uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayabilecek alanlar ve geliştirilmesi gereken hususların belirleneceğini ifade eden Rektörümüz, bu sonuçların üniversitenin stratejik planlamasında ve araştırma politikalarının oluşturulmasında da rehberlik etmesi bakımından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Son olarak Rektörümüz, başta TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal olmak üzere raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarken, Üniversitemizin hacim ve kalite açısından birinci bölge üniversiteleri arasında yer almasında büyük öneme sahip olan alanlarda gerçekleştirilen değerli çalışmalarla katkı sunan ve destek veren tüm akademisyenlerimize teşekkür etti.

2023 Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.