“İklimin Geleceği” Kitabı Yayında

“İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” projesi ekibi ve eğitmenleri tarafından kaleme alınan “İklimin Geleceği – İklim Değişikliğine Disiplinlerarası Bir Bakış” isimli kitap, yayınlandı.

Daday ilçesinde gerçekleştirilen proje, TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenmiş ve geçtiğimiz Ağustos ayında tamamlanmıştı. Projede, katılımcılar 7 günlük süreçte 71 saat eğitim, 20 atölye, 3 bilimsel gezi, 1 sergi, 1 çalıştay ve 1 fidan dikim etkinliğine katılmışlardı.

Projeye, Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisas üniversitesi olan Üniversitemiz akademisyenlerinden Öğr. Gör. Berkan Güngör’ün yürütücülüğünde TÜBİTAK tarafından destek sağlanmış olup, proje ile lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören gençlerin interaktif uygulamalarla iklim değişikliği konusunu çeşitli boyutlarıyla ele alarak bilgi seviyelerini artırılması amaçlanmıştır.

Proje de katılımcıların doğayı koruma ve doğayla uyumlu yaşama bilinci kazanmalarını, uzman eğitmenlerle birlikte kamu politikaları geliştirmelerini, yerel, ulusal ve uluslararası çevre çalışmalarına katılmalarını ve aktif rol almalarını hedeflemiştir.

Daday’da gerçekleştirilen “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” adlı TÜBİTAK projesi kapsamında, iklim krizini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan benzersiz bir kitap yayımlandı.

Kitap, 14 bölümden oluşmakta ve farklı disiplinlerden ve kurumlardan 17 yazarın katkılarıyla oluşturuldu. Kitabın iklim değişikliği alanında bilimsel çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılar için bir referans kaynağı olması amaçlanıyor. Bu sayede bilimsel bilginin toplumla buluşması, yaygınlaştırılması ve mümkün olduğunca erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Kitabın editörlüğünü, Üniversitemiz Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nden Proje Yürütücüsü Öğr. Gör. Berkan Güngör ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Küçük üstlendi.

Kitapta bölüm yazarlıklarını İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekâi Şen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tevfik Erdem ve Arş. Gör. Hilal Saygılı Balcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Uzay Karahalil, Harran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yenigün, Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Gümüşçü, Arş. Gör. Fatmanur Aksöz ve Üniversitemizden Prof. Dr. Kasım Yenigün, Prof. Dr. Tolga Ulusoy, Doç. Dr. Erol Tekin, Öğr. Gör. Ahmet Tabanlıoğlu, Öğr. Gör. Berkan Güngör ve Öğr. Gör. Mehmet Fırat Olgun üstlendi. Ayrıca, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Mehmet Özdemir de kitaba katkıda bulundu.

Bu proje ve kitap aracılığıyla, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması ve bilimsel bilginin geniş kitlelere aktarılması hedefleniyor.