İhtisaslaşma Alanımızda Önemli TÜBİTAK 2237-A “Deprem Özel Çağrısı” Başarısı: 4 Proje Kabul Edildi

Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan üniversitemiz akademik personeli, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı “Deprem Özel Çağrısı” kapsamında önemli başarılara imza attı.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri kapsamında beş akademik personelimizin beş projesi kabul edildi. Akademisyenlerimiz ahşap, deprem, yeşil yapı, deprem eğitimi, afet yönetimi ve sürdürülebilir çevre konularında hazırladığı projeler ile TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. Desteklenmeye hak kazanan 5 projeden 4’ü üniversitemizin ihtisaslaşma sahasında.

Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci’nin yürütücülüğünü yaptığı “Ahşap Yapılar ve Deprem” adlı projede, deprem bilinci temelinde ahşap yapıların depreme dayanıklılığı, yatay mimari anlayışı, ahşap yapının tasarımı ve inşaatı konularında bilgi birikiminin artırılması ve ahşap yapılara talebin arttırılması hedeflenmektedir.

Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bahadır Çağrı Bayram’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Ahşap Yapılar, Deprem ve Sürdürülebilirlik” adlı projede ise ahşabın ve ahşap yapıların sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ekonomik, ekolojik ve sosyal nitelikler bakımından sağlayabileceği avantajlar ve katkılar incelenecektir.

Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alperen Kaymakcı’nın yürütücülüğünü üstlendiği “Deprem ve Yeşil Yapılar” adlı proje ise yeşil yapılarda ahşap kullanımının küresel iklim değişikliğine katkısını ve sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını ele almaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in yürütücülüğünü üstlendiği “Deprem Gerçeği Özelinde Sosyolojik ve Psikolojik Açıdan Afetlere Hazırbulunuşluk” adlı projede ise afetlere sosyolojik bakış, sivil inisiyatiflerin afet risklerini azaltmada rolü, afetlerde mobil haberleşme ve dezenformasyonla mücadele, insani yardım lojistiği ve afet zararlarını azaltmada psikolojinin önemi gibi konular ele alınacaktır.

TÜBİTAK kapsamında destek alan tüm projelerde, belirlenen kriterler doğrultusunda seçilecek akademik personel ve öğrencilere teorik derslerin yanı sıra alanda pratik eğitim de verilecek.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, akademik personelimizin TÜBİTAK 2237-A Programı çerçevesinde elde ettiği başarıdan ötürü gurur duyduğunu ifade etti ve deprem kuşağında olan ülkemiz için depremin yıkıcı etkilerini en aza indirecek her projeye destek vereceklerini vurguladı.

Rektörümüz, depremle ilgili her türlü ilmi çalışmanın akademik camiaya büyük fayda sağlayacağını belirterek, bilim ve teknoloji dünyasında daha fazla ilerleme kaydetmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Rektörümüz son olarak, bu başarıda emeği geçen akademisyenlerimizi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Projelerle ilgili detaylı bilgiye internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Ahşap Yapılar ve Deprem: deprem2237.kastamonu.edu.tr
Ahşap Yapılar, Deprem ve Sürdürülebilirlik: ahsap2237.kastamonu.edu.tr
Deprem ve Yeşil Yapılar: yesilyapi.kastamonu.edu.tr
Deprem Gerçeği Özelinde Sosyolojik ve Psikolojik Açıdan Afetlere Hazır Bulunuşluk: afetegitimi.kastamonu.edu.tr