İhtisas Odaklı Girişimcilik Ekosistemi Oluşturma Projesi Tamamlandı

Kastamonu Teknokent bünyesinde faaliyetlerini yürüten Teknokent Akademi ve Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi Ofislerinin, Üniversitemiz Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün desteğiyle hayata geçirilen İhtisas Odaklı Girişimcilik Ekosistemi Oluşturma Projesi tamamlandı.

Proje kapsamında öncelikli olarak Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini ürün geliştirme, ticarileşme temalarında ihtisas sektörlerde girişim fikirlerini çıkartmaları hedeflendi. İhtiyaç dahilinde kamu desteklerine veya girişim sermayelerine ulaşmaları ve nihayetinde Ar-Ge süreçlerinde başlayıp ürünlerini kurdukları firmalar üzerinden satışa çıkmaları organize edidi. Bu süreçler projenin iş-zaman çizelgesinde tanımlandığı üzere yılda 2 çağrı dönemi olmak üzere kurgulanan projeden Sadece Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ya da mezunları değil yerelde ormancılık ve tabiat turizmi alanında iş fikrine sahip tüm girişimci adayları kuluçka programına dahil edildi. Proje faaliyetlerinde sağlanan farkındalık ile inkübasyon oluşumuna ve mentorluk hizmetlerine sürekli bir talep oluşturuldu. Girişimlerini kuluçka programında iş planına dönüştüren girişimciler, ticarileşme aşamasında Kastamonu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi’nde doğrudan yerlerini aldı ve proje dışında sunulan tüm imkânlardan da faydalandılar.

İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programı 2022/1-2 kapsamında toplam 176 başvuru alındı. Projede, programdan faydalanan genç girişimci sayısı 106 olup, kadın girişimci sayısı ise 39 oldu. Bu başvurulardan ön eleme sonucunda 26 fikir sahibi desteklenmeye hak kazandı. Bu girişimci adayları alanlarında uzman mentorler ile eşleştirildi. Girişimci adaylarına toplamda 180 saatlik mentorluk hizmeti sağlandı. Proje kapsamında toplamda 120 saatten ve 50’den fazla eğitim verildi. Kuluçka programından 20 girişimci adayı mezun edildi. Program sonrası 1 firma ve 1 kooperatif resmi olarak kurulmuş olup; 1 firma kuruluş aşamasına geldi. Kamu ve melek yatırım desteği alan girişimci adayı henüz olmasa da program kapsamındaki girişimci adaylarından 3 patent / faydalı model başvurusu, 3 coğrafi işaret başvurusu ve 3 marka başvurusu alındı.