2023 Yılı İhtisaslaşma Projeleri (Ormancılık ve Tabiat Turizmi) Ön Başvuru Çağrısı Açılmıştır

Kıymetli Akademisyenlerimiz;

Malumunuz olduğu üzere Üniversitemiz, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan bir üniversite olup bu misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.
2023 yılı ihtisaslaşma projeleri çağrılarına çıkmadan önce ihtisaslaşma ile ilgili ön proje önerileri alınacaktır. Hazırlanan projelerin bölgesel kalkınmayla uygunluğu Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşülerek değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmelerin ardından uygun görülen projeler açılacak ve ihtisaslaşma projeleri 2023 yılı çağrısına sunabilecektir.
İhtisaslaşma sahası ile ilgili ön projeler bap@kastamonu.edu.tr adresine 13 Şubat 2023 ile 13 Mart 2023 tarihleri arasında gönderilebilecektir.
Ön proje metinlerini hazırlarken ekte gönderilen proje formatına göre hazırlanması ve proje dokümanında belirtilen hususların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinize..

ÖN BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN