Üniversitemizin Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında bir AB projesi daha desteklenmeye hak kazandı.

Üniversitemiz Orman Fakültesi tarafından Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-ADU) faaliyeti kapsamında sunulan proje, azami 60.000,00 Avro hibe desteği ile desteklenmeye hak kazandı.

Üniversitemiz tarafından 2022 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan “ECOPRINT in Nature” başlıklı projenin yürütücülüğünü Üniversitemiz Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Tor yapacak olup, projede Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Firdevs Müjde Gökbel, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Senem Yetgin, ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Tuba Külçe araştırmacı olarak yer alıyor.

İtalya’dan Positiva Milano, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Association for Cultural and Educational Development YOUTH ON BOARD ve Kastamonu’dan S.S. Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile ortaklaşa yütülecek olan proje 2023 Mayıs ayında başlayacak olup 12 ay sürecek.

Proje kapsamında ilimizde ve ortak ülkelerde dezavantajlı kadın grupları arasından seçilmiş katılımcılara ECOPRINT (Ekolojik Baskı) yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulmalı eğitimlerin verilmesi öncelikli amacımızdır. Bu amaçla birlikte, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda özellikle çevre dostu, yeniden kullanıma ve yeniden üretime uygun ekolojik baskılı tekstil ürünleri geliştirilecek.

Bu proje, Üniversitemizin “Ormancılık” ihtisas alanı hedefleri kapsamında yer alan nitelikli birey yetiştirme, katma değeri yüksek ürün geliştirme, rekabet gücünü geliştirme, iç ve dış paydaşlarla birlikte çalışmalar yapma, ulusal ve uluslararası kalkınmaya destek olma noktasında da katkı sağlayacaktır.