Üniversitemize TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Desteği

Üniversitemiz Tosya Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı Dr. Öğr. Üyesi Orçun Çağlar Kurtuluş’un “Polikaprolakton Katkılı Nanoselülozik Aerojellerin Üretimi, Yara Örtüsü Uygulamaları için Genel Karakterizasyon ve Biyouyumluluk Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje süresince, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. Serap Gümüş danışman olarak, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pamukova Meslek Yüksekokulu Kağıtçılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emir Erişir ve Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ali Eslem Kadak araştırmacı olarak destek verecek ve proje kapsamında 1 bursiyerde desteklenecek.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen proje ile özellikle son yıllarda ortaya çıkan farklı yaralar ve bu yara tedavilerinin yüksek maliyetleri sebebiyle daha hızlı iyileşme sağlayacak biyolojik esaslı aerojel materyallerin geliştirilmesine yönelik araştırma yapılması amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda doğada en bol bulunan biyopolimer olan selülozun modifikasyonu ve modifiye selülozdan elde edilen “Nanofibril Selüloz” matriksine biyouyumluluk özelliği bulunulan “Polikaprolakton” katkısı ile üretilecek aerojel materyallerin yara tedavilerinde uygulanabilirliğinin tespiti amacıyla genel karakterizasyon testleri gerçekleştirilecektir.

Kastamonu Üniversitesi olarak projenin yürütücüsü ve araştırmacısı akademisyenlerimiz başta olmak üzere projede yer alan diğer öğretim üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.