Üniversitemiz ve Kastamonu Teknokent, Girişim Yolculuğunda KUZKA ile Ortak Projeler Yürütecek

Bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarını hızla sürdüren Üniversitemiz, paydaşları ile iş birliklerine devam ediyor.

3 Ekim 2022 tarihinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Üniversitemiz ve Kastamonu Teknokent arasında çeşitli iş birliği sözleşmeleri imzalanmak üzere KUZKA binasında bir tanıtım ve imza töreni gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, yaptığı açıklamada kalkınma ajanslarının bölgesel gelişmenin sağlanması amacıyla faaliyet yürüten yapılar olduğunu belirterek, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde yerel iş birliklerini önemsiyoruz. Bu noktada en önemli paydaşlarımızdan birisi de Kastamonu Üniversitesi’dir. Geçmiş dönemde yaptığımız çalışmaları başarı ile tamamladık. Yakın zamanda tamamlanan, hali hazırda devam eden ve önümüzdeki dönemde yeni başlatacağımız çalışmalarımız mevcut” dedi.

KUZKA tarafından Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı hayata geçirdiklerini belirten Dr. Genç, “Kastamonu Üniversitesi’nin ‘E-Ticaret Odağında Kurumsal Kapasitenin ve Gençlerde Girişimcilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi’ isimli projesi teknik destek programında desteklenmeye hak kazanmıştır. Üniversite akademisyenlerinin ve öğrencilerinin e-ticaret alanındaki yetkinliklerinin artırılarak elde edilecek bilgi birikiminin katma değeri yüksek bir şekilde bölgemize yayılması ve e-ticaret odaklı girişimcilik faaliyetlerinin artırılmasını hedefleyen projenin destek sözleşmesi imzalanacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında, Üniversitemiz ve Kastamonu Teknokent ile ortak yürütülen iş birlikleri ve çalışmalara değinen Dr. Genç şöyle söyledi, “Diğer bir ortak çalışmamız da 2021 Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Kastamonu Teknokent’in yararlanıcısı olduğu teknik destek projesidir. Proje iki temel amaca yönelik gerçekleştirilmiştir. Birincisi, üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaktır. İkincisi ise bu faaliyetin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent ile yürütülen projelerin Bölgemiz paydaşlarına ve özellikle gençlere yönelik faydalı sonuçlar üretmesini temenni ederim”

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise konuşmalarında, Kastamonu TEKNOKENT ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından sunulacak hizmetlerin sağlanması adına yapılanmaları tamamladıklarını belirterek, “Proje Destek Ofisi, TEKNOKENT Akademi, Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezi, Patent Destek Ofisi, Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi, İnovatif Teknolojiler Ofisi ve Pazarlama Stratejileri Ofisi gibi birimlerimiz faaliyetlerine devam etmektedir” dedi.

Sözleşmesini imzalayacakları “Kastamonu Üniversitesi’nin ‘E-Ticaret Odağında Kurumsal Kapasitenin ve Gençlerde Girişimcilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi’ isimli proje ile birlikte akademisyenler, alacakları eğitim ile ilimizde e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere de elde ettikleri bilgi birikimini düzenlenecek eğitimler ile aktaracaklarının bilgisini veren Rektörümüz, “Öğrenciler de bu proje kapsamında aldıkları eğitim sayesinde, e-ticaret alanında kendi girişimlerini kurabilecekleri gibi sektörde istihdam edilme potansiyellerini de arttırmış olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının devamında Rektörümüz, genç girişimciliğinin artırılmasına yönelik olarak kişi ve kuruluşların girişimcilik ekosistemine katılımlarını desteklemek ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak eğitim iş birliği protokolü imzalayacaklarını belirtti.

İmzalanan iş birliği protokolleri ile ilgili olarak “Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Firmalara Sunulacak Danışmanlık Metodunun Geliştirilmesi Projesi” hakkında Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Tuba Külçe bilgilendirme yaptı.

“E-Ticaret Odağında Kurumsal Kapasitenin ve Gençlerde Girişimcilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Teknokent Akademi Koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal Arife Küçük bir sunum gerçekleştirdi.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Berkan Güngör ise, “Kastamonu Üniversitesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Teknokent A.Ş. arasında Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü” hakkında bilgiler verdi.

Sunumların ardından ilk olarak Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmiş olan “Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Firmalara Sunulacak Danışmanlık Metodunun Geliştirilmesi Projesi”nin sonuç raporu imzalandı. Bu rapor sayesinde Kastamonu’da faaliyet gösteren firmaların Üniversite-Sanayi İş Birliği Merkezi tarafından yönetim ve üretim yönünden düzeylerinin belirlenmesi, karşılaşılan sorunların çözümü ve gelecek planlarına yönelik hizmetlerin sunulması süreçlerinin bir metot çerçevesinde sunulması hedefleniyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Kastamonu Teknokent tarafından yürütülecek olan “E-Ticaret Odağında Kurumsal Kapasitenin ve Gençlerde Girişimcilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi” projesi ile akademisyenler, alacakları eğitim ile kendi yetkinliklerini artırmış olmanın yanında ilimizde e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere de elde ettikleri bilgi birikimini sonrasında düzenleyecekleri eğitimler ile aktarmış olacaklar. Öğrenciler de bu proje kapsamında aldıkları eğitim sayesinde, e-ticaret alanında kendi girişimlerini kurabilecekleri gibi sektörde istihdam edilme potansiyellerini de artırmış olacaklar.

Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ve fikirlerinin hayata geçirilmesi yoluyla genç girişimciliğinin artırılmasına yönelik olarak kişi ve kuruluşların girişimcilik ekosistemine katılımlarını desteklemek ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla Kastamonu Üniversitesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Teknokent A.Ş. arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin olarak imzalanan “Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü” ile girişimcilik kamplarının düzenlenmesi, eğitim ve atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Vocathlon University Programının gerçekleştirilmesi, İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programının gerçekleştirilmesi, Başarılı Girişimlerin Desteklenmesi ve Girişimci Yatırımcı Programlarının gerçekleştirilmesi öncelikli iş birliği alanları olarak belirlendi.

Kastamonu ilindeki gençler öncelikli olmak üzere, TR82 bölgesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden ve/ya eğitim öğretim faaliyetlerinde yer almayan ancak girişimcilik ekosistemine dâhil olma motivasyonuna sahip gençler de bu protokolün hedef kitlesini oluşturuyor.

Atılan imzalarla girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve bölge kalkınmasına yönelik ARGE çalışmalarının yürütülmesinde iş birliği içerisinde olunması hedefleniyor.