İklimin Geleceği: İklim ve Beşer Çalıştayı Düzenlendi

“İklimin Geleceği İklim ve Beşer Çalıştayı” Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, TÜBİTAK, Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Teknokent A.Ş. ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün katkıları ile 26 Ağustos 2022 tarihinde Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştay, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı kapsamında desteklenen “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” projesinin bir faaliyeti olarak tertip edildi.

Proje yürütücüsü Öğr. Gör. Berkan GÜNGÖR, yaptığı açılış konuşmasında dünyanın en temel krizlerinden birisi olan iklim değişikliğinin sosyal bilimler ekseninde ele alınmasının önemine vurgu yaparak, iklim krizi üzerinde insan faktörünün önemine değindi ve çalıştay hakkında dilek ve temennilerini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Demirel’in başkanlığında tek oturum olarak düzenlendi ve oturumda çeşitli üniversitelerden alanında uzman akademisyenler toplamda 5 bildiri sundu. Çalıştayda Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Çelik iklim krizi ekseninde yerel yönetimlerin rolü, yönetişim, gençlik çalışmaları; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tevfik Erdem iklim krizi ekseninde göç ve yoksulluk; Kastamonu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tolga Ulusoy iklim krizi ekseninde sürdürülebilir tüketim ve sürdürülebilir yatırım; Doç. Dr. Burhan Sevim iklim krizi ekseninde sorumlu turizm faaliyetleri ve Doç. Dr. Erol Tekin iklim krizi ekseninde ekolojik girişimcilik konularına değindi.

Sonuç Bildirgesi’ne ulaşmak için TIKLAYINIZ