Batı Karadeniz Bölgesi Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Kastamonu Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN’in başkanlığında yapılan toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Müdürü Yalçın UYANIK, Ilgaz Dağı Milli Park Müdürü İrem SAĞLAM FİDE; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birim Başkanı Serkan DOĞRU ve turizm fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU katıldı.

Toplantıda üniversitemizin Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’ne önerilen ve kabul gören projelerden birisi olan çalışma tanıtıldı. Projenin bileşenlerinin ne olması gerektiği konusun derinlemesine irdelendiği toplantıda katılımcılar fikirlerini paylaştı. Dr. Sökmen projenin Batı Karadeniz Bölgesi için büyük bir önem taşıdığını, bu nedenle hazırlık sürecinin çok titiz bir dizi toplantıyı ve çok sayıda ortakla güçlü bir eşgüdümü gerektirdiğini söyledi. Bu ifadeye koşut, birkaç eşgüdüm toplantısının yapıldıktan sonra diğer illerdeki paydaşlarla bir raya gelinmesi hususunda mutabakat sağlandı.