Ormancılık ve Tabiat Turizmi Sahasında İhtisaslaşan Üniversitemizden Önemli Bir Uluslararası Faaliyet

25 Temmuz – 6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesinde “Tree Rings, Climate, Natural Resources, and Human Interaction” isimli uluslararası katılımlı bir yaz okulu düzenlenecektir. Yaz okuluna eğitmen olarak The University of Arizona (USA) üniversitesinden Prof. Dr. Ramzi TOUCHAN ve Prof. Dr. Dave MEKO katılacaktır. Dünyada daha önce 7 defa farklı ülkelerde (Yunanistan, İspanya, Rusya, Sibirya, ABD, Polonya ve Türkiye) gerçekleştirilen Dendrokronoloji konusunun işleneceği yaz kursuna ilişkin detay bilgilere https://dendro.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.