Üniversitemiz Öğretim Üyesi Türkiye Av ve Yaban Hayatı Bilim Kurulu’na Seçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya’da ve Türkiye’de her geçen gün yaban hayatını tehdit eden sorunların belirlenmesi ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda Türkiye’deki önde gelen yaban hayatı uzmanlarını bir araya getirerek Türkiye Av ve Yaban Hayatı Bilim Kurulu’nu oluşturdu.

Üniversitemiz Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Evcin, Türkiye’nin çeşitli üniversite ve kurumlarında görev yapan ve toplamda 11 üyeden oluşturulan bu önemli kurula Bilim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Kurulun bakanlık bünyesinde yürütülen av ve yaban hayatına dair çalışmaların bilimsel verilerle desteklenmesi, üniversiteler ve kurumlararası koordinasyonun sağlanması, Türkiye’de yaban hayvanlarının ve yaşam ortamlarının kanun hükümlerine uygun olarak korunması, geliştirilmesi, tür listelerinin belirlenmesi ve tür tehlike listelerinin oluşturulması vb. faaliyetlere de destek vereceği ifade edildi. Ayrıca kurulun, yaban hayvanları ve avcılık ile ilgili düzenlemelerin ve işlemlerin bilimsel yöntemlere dayalı olarak gerçekleştirilmesi konularında çalışmalarda bulunması ve bakanlığın diğer birimleri tarafından yapılacak olan çalışmalara yönelik tavsiye kararı almakla yükümlü olacağı da belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Av ve Yaban Hayatı Bilim Kurulu’nun farklı üniversitelerdeki akademisyenlerden uzman görüşü alarak değerlendirmelerde bulunacağının da altının çizildiği açıklamada, Türkiye yaban hayatı politikalarının geleceğine dair kısa-orta ve uzun vadeli öneriler sunmasının da beklendiği aktarıldı.

Öğretim Üyemizin Bilim Kurulu üyeliğinin Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan Üniversitemize hayırlı olmasını ve Üniversitemiz ile Bakanlık arasında yapılacak olan yeni projelere öncülük etmesini temenni ederek, gelecek çalışmalarında başarılar dileriz.