“Orman Yangınları Nasıl Meydana Gelir, Toplum Ne Yapmalı ?” Konulu Bilim Söyleşisi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Küçük TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında 16 Mart 2022 tarihinde Taşköprü Sevim Tokatlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Orman Yangınları Nasıl Meydana Gelir, Toplum Ne Yapmalı ?” adlı seminer vermiştir.

Topluma biyolojik, ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak birçok fayda sağlayan ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi insan hayatı için büyük önem arz etmektedir. Ancak ormanlar birçok biyotik ve abiyotik faktörün tehdidi altında bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi de son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak oldukça sık yaşanan ve tahribat gücü fazla olan orman yangınlarıdır. Yangınların sebepleri incelendiğinde ise %90 oranında insan kaynaklı olduğu görülmektedir.

Orman yangınlarının önlenmesinde en ucuz ve en etkili yöntemlerden birisi de yangın çıkmadan önce koruyucu tedbirlerin alınmasıdır. Bu tedbirlerin en başında ise yangının çıkmasında en temel faktör olan insanların eğitimi ve toplumun bilinçlendirilerek farkındalık oluşmasının sağlanması gelmektedir. Bu seminerde de orman yangınlarının nasıl meydana geldiği ve yangınların önlenmesi için toplum olarak neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur.