Üniversitemiz ile TUREB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) arasında, TUREB’e bağlı 7 meslek odası ile 6 bölgesel meslek odası olmak üzere tüm Türkiye’de örgütlenmiş 13 odayı kapsayan geniş kapsamlı işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Üniversitemiz Turizm Fakültesi önderliğinde uygulamaya geçirilecek. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu kapsamdaki bir protokolle rehberlerin “Doğa Rehberliği” alanında uzmanlaşması hedeflendi ve Üniversitemiz bu alandaki tek yetkili eğitim kurumu oldu.

Protokol kapsamında; Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında 12 Aralık 2018 yılında doğa turizmi alanında ihtisaslaşan üniversite olması sebebiyle turist rehberlerinin doğa rehberliğinde uzmanlaşmalarını sağlayacaktır.

Üniversitemiz, TUREB tarafından düzenlenen bilimsel faaliyeti, akademik yönden değerlendirmek, imkân çerçevesinde akademik personelini bu faaliyetlerinin tertiplenmesi konusunda görevlendirmek, bu faaliyetlere yine imkânlar çerçevesinde akademik personelinin iştirakini sağlamak şeklinde destekleyecek, Turizm Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen tüm bilimsel faaliyetlere TUREB üyelerinin,  TUREB’in düzenlemiş olduğu tüm bilimsel faaliyetlere Üniversitemiz öğrencilerinin ve akademik personelinin daha uygun ücretler ve imkânlar ile katılımlarını sağlayacaktır.

Üniversitemiz, doğa rehberliğinde uzmanlaşma eğitimini teorik eğitimler çerçevesinde pandemi koşullarına uygun olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapabilir, ancak uygulamalı eğitimler ve sonundaki sınavı sahada yüz yüze yapacaktır. Doğa rehberliğinde uzmanlaşma eğitim programı düzenlenmeden önce detaylı program, eğitimi verecek eğitmen/eğitmenler ve eğitim tarihleri resmi yazı ekinde TUREB’in bilgisine sunacaktır.

Düzenlenen sınav sonucunda sınav sonuçları ve başarılı olanlar adına standartlara uygun olarak düzenlenen “Uzmanlık Sertifikası” TUREB’e gönderilecektir. Protokol süresince, Üniversitemiz Turizm Fakültesi “Doğa Rehberliği” alanında uzmanlaşma eğitimi verecek tek yetkili kurumdur.

TUREB, aynı zamanda Üniversitemiz öğrencilerinin stajlarını ulusal ve uluslararası kuruluşlarda yapmaları için destek verecek, mezunların mesleki stajlarını gerçekleştirmelerinde imkânlar sağlayacaktır. TUREB tarafından imzalanan uzmanlık sertifikası rehberin bağlı bulunduğu odaya gönderilecek ve siciline işlenecektir. Ayrıca, TUREB veri tabanında rehberin hangi konuda uzmanlaştığı belirtilecektir.