Uluslararası Ormancılık ve Çevre Koruma Sempozyumu Tamamlandı

Üniversitemiz ev sahipliğinde Filipinler Mindanao Devlet Üniversitesi, IBP Üniversitesi ve SEAMEO BIOTROP tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Ormancılık ve Çevre Koruma Sempozyumu (ICEFC) 21-23 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanndı.

Üniversitemiz Bilgehan Bilgili Konferans Salonunda gerçekleşen sempozyuma Vali Avni Çakır, Filipinler Büyükelçisi Maria Elena P. Algabre, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Filipinler Yükseköğretim Komisyon Üyesi Dr. Aldrin A. Darılag, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Filipinler Mindanao Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habib Macaayong, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, akademik personel ve davetliler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ömer Küçük; “Bu sempozyumun özellikle uluslararası ölçekte ve pandemi şartları altında gerçekleştirilmesi takdire şayandır.” diyerek “Sempozyumun hazırlık aşamaları aylar öncesine varan çalışmaları içermiştir. Bu bağlamda organizasyon komitesi olarak defalarca çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu zorlu süreç içerisinde bizleri her zaman destekleyen ve yanımızda olan ilmi faaliyetlere büyük önem veren Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sempozyumun organizasyonunda görev alan ve destek sağlayan Mindanao Devlet Üniversitesi, IBP Üniversitesi yönetimine ile SEAMEO BIOTROP ve yönetici ve akademisyenlerine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, söz konusu sempozyumun Kastamonu’da düzenlenmesinin çok doğru bir karar olduğunu vurgulayarak; “Bu sempozyum çevre ve doğayı koruma sempozyumu olması nedeniyle küresel ısınmanın etkisiyle iklim değişikliğinin en önemli tedavi modelinin en iyi yolunun ormanları korumaktan geçtiğini altını çizmek için bu örneği verdim. Eğer siz ormanları koruyabiliyorsanız, mutlaka iklim değişikliğiyle ilgili başarılı olacaksınız demektir. Orman Genel Müdürlüğümüz, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Başkanlığı’nın adını Ekosistem Dairesi Başkanlığı’na çevirerek dünyada en öne çıkan iklim değişikliği ile mücadele etme adına resmi olarak çok ciddi bir adım atmıştır” dedi.

Filipinler Mindanao Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habib Macaayong, pandemi sürecine değinerek; “Kastamonu Üniversitesi’ni, pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalara rağmen böylesine önemli bir konferansa, takdire şayan bir şekilde ev sahipliği yaptığı için canı gönülden tebrik ederiz. Seyahat ve yüz yüze toplanma kısıtlamaları hâlâ yürürlükte olmasına karşın bu durum, konferansa gösterilen yoğun ilgi ve katılımdan da anlaşılabileceği üzere dünyanın dört bir yanından gelen farklı alanlarda uzmanlaşmış araştırmacıların ve bilim insanlarının değerli bilgilerini paylaşmasına engel olamadı. Konferansa katılım gösteren misafirlerin yarısından fazlasının dokuz farklı ülkeden gelmiş olması ise bu etkinliğinin ve etkinliği düzenleyen ortakların, gerçekten uluslararası olan ve ciddi itibar gören bir konferans düzenlediklerinin elle tutulur bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Bilimsel faaliyetlerin üniversitede hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; “Bu tür bilimsel faaliyetler üniversitemizde hız kesmeden devam etmektedir. Ormancılık biliminin kalbinin bugün burada attığı, bütün sempozyum ortaklarımız ile var olan münasebetlerimizi çok daha ileriye taşımayı arzuluyoruz. Bu bağlamda birazdan Üniversitemiz, Mindanao Devlet Üniversitesi, IBP Üniversitesi ve SEAMEO BIOTROP arasında çoklu işbirliği anlaşmasını imzalayacağız. Anlaşmayla birlikte yeni projeler, ortak akademik çalışmaları, bilimsel organizasyonları akademik personel ve öğrenci değişimlerini daha faal hale getirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden yapılacak bu önemli işbirliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşanabilir bir Kastamonu için mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu; “Atık pil toplama, atık yağ toplama kampanyalarımızla toprağımıza, sularımıza sahip çıkıyoruz.” dedi. 

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu konuşmasının devamında; “Burada düzenleyeceğimiz bilimsel çalışmanın temelinde de gelecek nesillerin kaygısı olmalı. Bu sempozyum sonuçlarını onlara ulaştırmalı, anlatmalı ve işleyebilmeliyiz. İşin erbabı olan bilim insanlarımız bize bir yol haritası mutlaka çizecektir. Bu sempozyum gerçekten çok önemli. Geçen yıl ormanlarımız yandı ciğerlerimiz yandı. Bir de Ağustos ayında Bozkurt’ta yaşadığımız bir sel felaketi var. Benzerleri başka illerde de oldu. Bin yıl önceki ecdadın nasihatini göz önüne almadığımız için yaşadığımız olaylar var. Değerli katılımcılar buraya bilimsel bir etkinlik için geldiler ancak ben hepsini muhteşem kanyonların, ormanların, şelalelerin, yaylaların, yürüyüş yollarının, doğal off road ve dağ bisiklet parkurlarının şehri, flora ve faunasıyla ülkemizin ender noktalarından olan, cennet vatanımızın köşesi Kastamonu’muzu daha uzun süreli görmeye davet ediyorum. Gerçekleştirilecek sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum” dedi.

AK Parti Milletvekili Metin Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan Millet Bahçeleri projesiyle şu anda 81 ilimizde 397 adet Millet Bahçesi projemiz devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de yaklaşık 250 dönümlük alanda başlayan ve devam eden Kastamonu Millet Bahçesi’dir. Son dönemde hem dünyada hem ülkemizdeki en önemli konu olarak iklim değişikliği kaynaklı yaşadığımız sıkıntılar var. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın adı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu” diyerek sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Vali Avni Çakır “Sizleri denizin, doğanın, yeşilin, tabiatın bin bir güzelliği bünyesinde barındıran, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan, 3 milli parka ve 5 tabiat parkına sahip olan Kastamonu’da görmekten memnunuz. Günümüzde küresel hale gelen bu sorunlarla başa çıkmak için ancak küresel çözümler üretilmesiyle mümkündür. Artık dünyamız, ekosistemimiz, çevremiz bize alarm vermekte, insanlık için tehlike çanları çalmaktadır. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza temiz bir doğayı ve yeşil bir çevre bırakmak hepimiz için bir insanlık görevidir. Dünyamızı tehdit eden küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliğine karşı siz değerli bilim insanlarının önereceği değerli tavsiyeler, politika üreticiler için yol gösterici olacaktır” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Er, Bu sempozyumda, iklim değişikliği ve afetler, ağaç bilimi, ağaç ürünler ve biyokütle enerji üretim sistemi; eko sistemin korunması ve yönetimi, ormancılıkta yenilikçi teknolojiler gibi çeşitli başlıklarda bu konu çok farklı boyutlarıyla ele alınacak. Bu konuda ülkelerin bilgi ve deneyim paylaşımını YÖK olarak çok önemli buluyoruz ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türk yükseköğretim sistemi bulunduğu coğrafyanın kadim kültürel mirasından beslenen köklü bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Er; “Türk yükseköğretim hayatı, yıllar içerisinde gelişimini ve genişlemesini sürdürerek bugün yükseköğretim kurumları, akademik personeli ve öğrencileriyle birlikte küresel rekabet ortamında güçlü bir şekilde varlık göstermekte ve dünyanın dört bir yanından talep görmektedir. 2018 UNESCO verilerine göre Türkiye, dünya genelinde en fazla uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biridir. Yükseköğretim alanında uluslararası işbirliklerini, ortak bilimsel projeleri, ortak yayınları, ortak diploma programlarını, öğretim üyesi ve öğrenci değişimini özellikle teşvik ediyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Filipinler CHED Komiseri Dr. Aldrin A. Darılag ise; “Nesiller arası eşitliğin değerini vurgulayan bu konferans, dünyanın dört bir yanından uzmanları, akademisyenleri, çevrecileri ve devlet kademesindeki karar vericileri bir araya getirerek; insanlar, hayvanlar ve gezegenimiz için daha sürdürülebilir bir yarın oluşturmak uğruna disiplinler arası araştırmalarda yeni yaklaşımları, özgün paradigmaları ve olağan dışı yenilikleri tartışmayı ve paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu yılki konferansa dikkat çekmek için konuyla ilgili beş başlık belirlenmiştir. Ekolojik Yönetim ve Doğaya Duyarlı Ormancılık, İklim Değişikliği ve Doğal Afetler, Biyokütle Enerjisi, Ekosistemlerin korunması ve Yönetimi ve Çevreci Ormancılıkta Yenilikçi Teknolojiler. Belirlenen bu beş başlık altında sunumlarını gerçekleştirecek olan katılımcıların; pandemi sonrası dönemde, ormancılık ve çevreyle ilgili diğer alanlarda karşılaşılan sorunları ulusal, milli ve yerel ölçekte layığıyla ele alması beklenmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Inger Anderson’a göre; Kovid-19 pandemisi, günümüzde bütün gezegeni etkileyen iklim krizi, biyolojik çeşitlilik ve doğa krizi ve kirlilik ve insan atığı krizi gibi her biri insanlığın bir bütün olarak daha iyi yarınlara ulaşmasını sağlayacak bir geleceği tehdit eden üç küresel krizin uyarısı niteliğindedir. Bundan dolayıdır ki dünyada önde gelen uzmanlar bilhassa bu yıl ‘Yeşil Toparlanma’ mesajına her zamankinden daha çok dikkat çekmeye çalışmaktadır. Ben de konferansımızın; milletleri, kurumları ve kişileri bu doğrultuda davranmaya teşvik edecek bir katalizör olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Filipinler Büyükelçisi Maria Elena P. Algabre ise; “Kovid-19 salgını günlük yaşam tarzımızı değiştirerek, her yıl bir yenisi düzenlenen bu konferansın kapsamının genişletilmesini; alanında uzman bilim insanları, akademisyenler ve düşünürleri bir araya getirerek fikir teatisinde bulunmalarına ve hem çevre hem de ormanlarla alakalı birçok soruna yönelik en iyi çözümleri üretebilmelerine fırsat tanınmasını, daha da önemli hale getirmiştir. Konferans süresince çalışmalarınızın meyvelerini görmek için sabırsızlanıyorum. Umuyorum ki bu çalışmalar; insanların huzur, sağlık ve uyum içinde yaşayabildiği daha sürdürülebilir bir dünya hedefine ulaşabilmemiz için gerekli olan yeniliklerin hayata geçirilmesine aracı olurlar” dedi.

Açılış programının ardından Üniversitemiz ile Mindanao Devlet Üniversitesi, IPB Üniversitesi., SEAMEO BIOTROP, Doğu Filipinler Universitesi, Mindanao Devlet Üniversitesi Tawi Tawi Teknoloji ve Oşinografi Fakültesi, Mindanao Devlet Üniversitesi Naawan, Mindanao Devlet Üniversitesi Maguindanao arasında araştırma projelerinde ortaklık, öğrenci ve akademik personel değişimini içeren çoklu iş birliği anlaşması imzalandı.

Konuşmaların ardından Üniversitemiz ev sahipliğinde 9 farklı ülkeden toplam 110 bildirinin sunulduğu sempozyum, 2 gün boyunca devam etti.