“Kırsalda Dezavantajlı Olmak” Konulu Seminer Tamamlandı

Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği’nin 2021 yılı bütçesinden finanse edilen, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından üniversitemizin ihtisaslaşma misyonu doğrultusunda gerçekleştirilen, “Kırsalda Dezavantajlı Olmak” konulu seminer tamamlandı.

Özellikle dezavantajlı bireylerin sosyalleşmeleri ve yaşam koşullarının kalitesinin yükseltilmesi açısından bir farkındalık ve bilinçlenme amaçlanan bu seminerin sunumları Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı tarafından gerçekleştirilmiştir.