“Kırsal ve Kırsal Olmayan Turizmin Geliştirilmesi” Konulu Eğitim Tamamlandı

Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği’nin 2021 yılı bütçesinden finanse edilen, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından üniversitemizin ihtisaslaşma misyonu doğrultusunda gerçekleştirilen, “Kırsal ve Kırsal Olmayan Turizmin Geliştirilmesi” konulu eğitim tamamlandı.

Özellikle kadınların, gençlerin ve girişimcilerin katılım gösterdikleri bu eğitim ile Devrekani YEG alanı içerisinde kırsal ve kırsal olmayan turizmi geliştirme, katılımcıların bilgi ve bilinç düzeylerini yükseltme, girişimcilerin bölgeye yatırım yapmalarını teşvik etme ve turizmin Devrekani için gelir getirici bir sektör haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu’nun sunumlarını gerçekleştirdiği eğitim programına Devrekani Ziraat Odası Başkanı Orhan İshakbeyoğlu ve Devrekani Belediye Başkan Vekili İzzet Demirtaş da katılım sağlamışlardır.